Langvarigt puslespil om job i kommuner

Amt og kommuner venter på nye forhandlinger om strukturreform

NORDJYLLAND:Ansatte ved både Nordjyllands Amt og i de nordjyske kommuner må vente i spænding på, hvordan de ny forhandlinger på Christiansborg om strukturreformen falder ud. De ny forhandlinger kan ændre fordelingen af opgaver mellem de ny regioner og kommunerne. Resultatet kan blive, at færre medarbejdere end hidtil forudset skal skifte arbejdsplads. De forhandlinger om strukturreformen, som regeringen indbyder Socialdemokraterne og de radikale til, er en af de store usikkerhedsfaktorer i det samarbejde, som amtet og de nordjyske kommunerne har indledt. Nogle af de ny kommuner er allerede langt fremme med at etablere den fremtidige administration. Eksempelvis har man i den ny Vesthimmerlands Kommune etableret en direktion. Det er dog ikke noget, der giver cheferne nogen form for garantier. - Det er sådan, at de nuværende kommuner kun kan lave en model for, hvordan den ny kommunes direktion skal være. Men alene de sammenlægningsudvalg, der bliver valgt ved kommunalvalget i november, har den endelige kompetence, og i princippet kan sammenlægningsudvalgene træffe andre afgørelser for, hvordan de nye kommuner skal ledes, siger Sejlflods borgmester Kristian Schnoor (S), der er formand for den nordjyske kommuneforening. Han er med i den styregruppe, som amtet og kommuneforeningen har nedsat for at planlægge overførslen af opgaver og personale fra amtet til de ny kommuner. I gruppen sider også Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) og Brønderslevs borgmester Jens Arne Hedegaard (V). Amtet er repræsenteret af amtsborgmester Orla Hav (S) samt viceamtsborgmestrene Niels Kristian Kirketerp (V) og Knud Størup (UP). Afklaring til sommer I styregruppen vil man nu afvente de nye politiske forhandlinger, og at lovgivningen bliver lagt fast. Det betyder, at spørgsmålet om personaleoverførslen fra amtet til kommunerne først kan afklares efter sommerferien. Tidligere har professor Bent Greve fra Roskilde Universitet vurderet, at omkring 4000 medarbejdere fra amtet skal overflyttes til de ny kommuer, mens 1000 kan se frem til stillinger under staten. Nordjyllands Amt har nu omkring 15.000 ansatte. Kristian Schnoor ønsker ikke nu at vurdere, hvor mange, der fra amtet skal overflyttes til kommunerne. - Det er ikke noget let puslespil. Sker der ændringer på miljøområdet og for det sociale område, vil det betyde, at det bliver færre end forudset, der skal overføres, siger Kristian Schnoor. Han peger på, at det, at Aalestrup, Thy og Mors fra det nuværende Viborg Amt samt Mariager fra Århus Amt kommer med i den nordjyske region, betyder, at de nordjyske kommuner sådan set også skal overtage nogle medarbejdere fra de to naboamter. Kristian Schnoor peger på, at i Aalborg Kommune, som Sejlfod bliver en del af, er der lavet den regel, at ledige stillinger bliver opslået i de kommuner, som bliver en del af de nye kommuner, samt i amtet. Uklare konsekvenser Her kan konsekvenserne, hvis kommuner vælger at ansætte amtsmedarbejdere, virke uklare. - Vælger amtet så at genbesætte et job fast, så kan det betyde, at kommunerne får en forpligtelse til også at overtage den nye medarbejder ved amtet. Løsningen kan være, at sådanne ledige job hos amtet bliver besat midlertidigt frem til kommunealreformen, siger Kristian Schnoor. Han erkender, at der vil være mange andre uklare områder. - Hvis man f.eks. til en stor kommune fra amtet flytter en halv snes sagsbehandlere, så kan man argumentere med, at der til gruppen f.eks. også er knyttet en pedel og måske en katinemedarbejder, mens den store kommune kan sige, at 10 nye sagsbehandlere ikke umiddelbart udløser andre stillinger, siger Kristian Schnoor.