Børnepasning

Lansbyordning med god plads til børnene

ØREBRO:Ren luksus. Sådan betegner Anna Mette Jensen den 200 kvm tilbygning til landsbyordningen Regnbuen, der officielt blev indviet i går, men som har været i brug siden september 2003. Hun er leder af den integrerede pasningsordning, der er normeret til 40 børnehavebørn, heraf fem formiddagsbørn. Desuden er der tilmeldt 39 SFO-børn. - Vi har for tiden en mindre overbelægning, da der er tilmeldt 45 børn til børnehaven. Regnbuen blev etableret som en forældrestyret fritidsordning, der havde hjemme i en tidligere lærerbolig over gymnastiksalen på Ørebroskolen. I 1995 flyttede pasningsordningen i egen bygning på ca. 200 kvm, og to år senere overgik den til en kommunal landsbyordning. Samtidig blev der åbnet for børnehavebørn, og bygningen fik tillagt 150 kvm. - Nu har vi fået yderligere 200 kvm og så passer bygningens areal til antallet af børn. Vi har fået meget mere plads til børnene, og personalet på otte fuldtidsansatte har fået bedre faciliteter, forklarer Anna Mette Jensen. Den nye bygning rummer bl.a. kontor, garderobe, værksted, tre legerum, basisrum for de treårige, personalegarderobe, mødelokale og toilet med bad. Bygningen er opført af tømrer- og snedkerfirmaet Granly A/S, der får megen ros af Anna Mette Jensen. - Det har været en spændende og berigende proces at arbejde sammen med firmaet. Vi blev hele tiden spurgt, hvordan vi kunne tænke os byggeriet. Vi har fået megen indflydelse på det færdige resultat. Ved indvielsen talte skoleinspektør Ea Bangsgaard om glæden ved at få noget, som man havde glædet sig til i lang tid. - Nu har vi jo taget bygningen i brug, og vi ved alle, hvor dejlig den er, sagde hun, inden hun sammen med børnene udbragte et trefodligt leve for Regnbuen og dermed sørgede for, at den blev behørigt indviet.