Lokalpolitik

Lanterne-folk i godt humør

Lanternegruppen glæder sig over 100 procent opbakning

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sidste år holdt Lanternen et meget velbesøgt borgermøde omkring det store projekt, og borgmester Knud Kristensen (K) har udtrykt ønske om et nyt borgermøde, når byrådet har endeligt vedtaget beslutningsgrundlaget omkring 1. juni 2011. Arkivfoto: Clau

LØGSTØR:Gennem lang tid har der været stille omkring Lanterne-projektet i Løgstør, der er udset til at samle sport, fritid, kultur og sundhedsaktiviteter i Løgstør ved Løgstør Skole. Da folkene i gruppen bag projektet ikke har vidst, om de var købt eller solgt af kommunen, så har de holdt lav profil, men efter at Lanternen nu direkte er skrevet ind i det budget-forlig, som hele byrådet indgik fornylig, så begynder folkene bag det 90 millioner kroner store projekt at røre på sig udadtil. - Snart har vi troet, at nu var starten tæt på og i næste sekund erkendt, at der alligevel var kæmpe sten på vejen, som først skulle ryddes væk. Men vi er nu kommet så langt, at projektet er indskrevet i budgetforliget 2011, og senest 1. juni 2011 skal det endelige beslutningsgrundlag for projektet være behandlet i byrådet. Samtidig har kommunen nu igangsat udarbejdelse af de nødvendige lokalplaner osv. omkring hele projektet - herunder udflytning af rideskolen til et nyt Natur- og Ridecenter i området omkring Lollandsvej og Tinghøjvej, siger en glad formand for Lanterne-gruppen, Asbjørn Berge. - Arbejdet med lokalplanen har kommunen overdraget til vores arkitektfirma, og det er vi helt tilfredse med. Kommunen har lovet processen med lokalplaner færdig senest til april 2011, hvor opførelsen af Lethallen (tidligere kaldet koldhallen) kan begynde ved Løgstør Skole. - Vi forventer og håber, at den samlede finansieringsplan til det nye Natur- og Ridecenter vil være på plads samtidig, så det dermed også kan igangsættes, siger Asbjørn Berge, som anser det for muligt, at anlægsarbejdet omkring flytning af stadion kan startes slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012, således at de ca. 50 parcelhusgrunde, som kommunen forventer udstykket på det nuværende stadion, kan sælges fra i starten af 2013. - Allerede i løbet af efteråret begynder vi at ansøge om tilskud fra diverse fonde, og sideløbende skal vi forsøge at finde en køber til arealet, hvor de nuværende Løgstør Haller er placeret. Vores egen arkitekt har lavet en skitse, som placerer 21 bygge-retter på området med fuld udsigt over Limfjorden, siger Asbjørn Berge, der understreger, at den endelige finansiering af projektet er ikke på plads på nuværende tidspunkt. - Vi er dog fortrøstningsfulde på det område. Det samlede projekt er tæt på 90 mio. kr., som vi skal finde. Kommunen får via salg af byggegrunde og bygge-retter en forholdsvis stor del af sin finansiering fremskaffet herved. Desuden har kommunens egne økonomiberegninger på projektet vist, at der er en større besparelse i de årlige driftsudgifter i forhold til de nuværende driftsudgifter til de gamle spredte lokaliteter. - Denne besparelse kan ligeledes afvikle en del gæld til medfinansieringen. Vi forventer at kunne fremskaffe nogle midler fra fonde, og endelig er der mulighed for en delfinansiering via realkredit m.m., siger Lanterne-formanden, der ikke tør gætte på en tidsplan for, hvornår den sidste sten er lagt i projektet. - Men det har også for os været mindre væsentlig. Det vigtigste er at få projektet igangsat, og det tegner lysere nu, siger Asbjørn Berge, som oplyser, at borgmester Knud Kristensen (K) har udtrykt ønske om et nyt borgermøde, når byrådet har endeligt vedtaget beslutningsgrundlaget omkring 1. juni 2011.