Lokalpolitik

Lanterne-projekt får lov at overleve

Møde mellem Lanterne-gruppen og økonomiudvalg skabte klarhed

Asbjørn Berge, som er formand for Lanternegruppen, glæder sig over, at der nu er skabt klarhed. Lanterne kan sættes i gang, og der bliver ændret på etaperne. Her ses han på det areal ved Løgstør Skole, hvor Lanternen skal opføres. Arkivfoto: Michael

Asbjørn Berge, som er formand for Lanternegruppen, glæder sig over, at der nu er skabt klarhed. Lanterne kan sættes i gang, og der bliver ændret på etaperne. Her ses han på det areal ved Løgstør Skole, hvor Lanternen skal opføres. Arkivfoto: Michael

LØGSTØR:Det meget omdiskuterede Lanterne-projekt i Løgstør, der er udset til at samle idræts-, sundheds- og kulturfaciliteter ved Løgstør Skole, får lov at overleve. Men projektet bliver delt op i flere etaper end først planlagt for at få de økonomiske ender til at nå sammen. Det er konklusionen ovenpå et møde mellem politikerne i kommunens økonomiudvalg og Lanternegruppen fra Løgstør. Efter vedtagelsen af det kommunale budget for 2012 fornylig blev der skabt usikkerhed omkring projektets fremtid, fordi det bidrag, som byrådet afsatte i forbindelse med næste års budget, var så lille, at Lanterne-folkene sad frustrerede tilbage. Deres frygt var, at finansiering af projektet ikke kunne hænge sammen og derfor pressede Lanterne-gruppen på for et hastemøde med økonomiudvalgets politikere for at få skabt klarhed. Den klarhed har Lanternegruppen nu. Penge kommer der ikke flere af, men til gengæld har gruppen nu vished for, at hele byrådet bakker op om projektet, som så bliver realiseret over flere etaper end det oprindeligt var planen. Konklusionen er, at det ikke er realistisk at få den foreslåede etape 1 igangsat i det omfang der var lagt op til, fordi kommunen er økonomisk presset og derfor ikke kan tilføre Lanterne så meget, som folkene bag havde håbet på. Til gengæld skal der nu arbejdes med alternativ etapeopdeling og gennemførelse af det samlede projekt, sideløbende med, at der skal søges fonde for at sikre gennemførelsen. Når projektet bliver delt op i flere etaper kan Lanterne-gruppen økonomisk gabe over den store opgave med at skaffe de mange millioner. Første etape indeholdt blandt andet to ny haller, gangarealer, caféområde, nedrivning af de gamle Løgstør Hallerne og to gymnastiksale samt nye boldbaner. Hvordan den nye første etape kommer til at se ud kan kun den nærmeste fremtid vise, men Asbjørn Berge, som er formand for Lanternegruppen, glæder sig over, at der nu er skabt klarhed, og at projektet kan sættes i gang, selvom der bliver ændret på etaperne. - Økonomiudvalget gav det tilsagn om den politiske medvilje, der er nødvendigt, når der skal ske fundraising og projektet praktisk skal gennemføres, siger Asbjørn Berge. Knud K: Opbakning Opbakningen fra kommunen kommer til udtryk i en fælles udtalelse, som Lanternegruppen og økonomiudvalget har udarbejdet på baggrund af mødet. "Vesthimmerlands Kommune er i en vanskelig økonomisk situation, men langsigtet er det såvel økonomisk som driftsmæssigt fornuftigt for kommunen at bakke op om Lanterneprojektet", fastslår borgmester Knud Kristensen (K) i udtalelsen. Det samlede økonomiudvalg gav på mødet "håndslag" på, at man vil arbejde på og være behjælpelig med realiseringen af lethal og Natur- og Fritidscentret, som er en forudsætning for realiseringen af det egentlige Lanterneprojekt. Det betyder, at både opførelse af lethal og Natur- og Fritidscentret sættes i gang meget hurtigt. Lokale- og Anlægsfonden har givet et tilsagn om støtte til lethallen, men har sat en deadline, som betyder, at byggeriet af lethallen skal være sat i gang allerede i år.