Skolevæsen

Lanternen har skolen på skemaet

Et tæt og ganske omfattende samarbejde med Løgstør Skole. Det er indbygget i planerne for det store idræts- og kulturcenter Lanternen i Løgstør.

Det 160 mio. kr. dyre projekt "Lanternen" etableres i området, hvor Løgstør Skoles nuværende idrætsplads og rideklubbens baner er. Planen omfatter bl.a. et stor dobbelthal med plads til to håndboldbaner, en svømmehal, en hal med kunstigt græs samt boldbaner.

Det 160 mio. kr. dyre projekt "Lanternen" etableres i området, hvor Løgstør Skoles nuværende idrætsplads og rideklubbens baner er. Planen omfatter bl.a. et stor dobbelthal med plads til to håndboldbaner, en svømmehal, en hal med kunstigt græs samt boldbaner.

Byrådet har fået en grundig orientering om planerne for det store idræts- og kulturcenter Lanternen i Løgstør. Lokalpolitikerne skulle dog ikke tage stilling til, om de er for eller imod projektet, der er beregnet til at koste 160 mio. kr. Skoletilknytningen omtaltes både af medlem af projektgruppen, Asbjørn Berge, og arkitekt Gunnar Thorup fra arkitektfirmaet Thorup Group, som er knyttet til opgaven i Løgstør og som har specialiseret sig i bl.a. byggeri af store idrætscentre. Asbjørn Berge pegede på, at placeringen af det ny center tæt på skolen giver store muligheder for at samarbejde - ikke blot på idrætsområdet men eksempelvis også på biblioteksfeltet og skolemadsordningen, idet maden vil kunne fremstilles i centerets store og moderne køkken. Af andre afledte effekter ved at opføre det store idræts- og kulturcenter nævnte Asbjørn Berge bl.a. også muligheder for udvidelser af campingpladsen, fremtidssikring af rideklubben ved at rykke den til nyt areal uden for byen samt synergieffekt på drift, el, varme og mandskabstimer. Kommunal arealer Hvis projektet i Løgstør realiseres, vil det udelukkende ske på arealer, der er ejet af kommunen, nemlig i alt ca. 12.500 kvadratmeter. Planerne er at gennemføre projektet etapevis fra 2009 til 2013, og det tænkes finansieret dels ved egne midler, dels låneoptagelse og dels kommunale midler. Af Jens Sønderup - jens.soenderup@nordjyske.dk