EMNER

Lapper fem af 83 huller

ASFALT:Som beboer på Hjortnæsvej i Løkken-Vrå Kommune siden 1968, har jeg oplevet at have en overordentlig god og fin asfalteret vej lige til min ejendom. Det har jeg været stolt af og glad for i de ferste 25 år, da jeg altid har haft døgnarbejde i andre kommuner og derfor har haft brug fur at komme hjemmefra på alle tider af døgnet, men indenfor desidste 12 år har jeg også erfaret, at vejen er blevet meget slidt og nedbrudt uden derfor at blive istandsat og vedligeholdt. Jcg kan siden 1968 mindes en gang (ja! jeg skriver en gang) at vejen er blevet repareret med belægning for ca. 12 år siden, når jeg ser bort fra den famøse fejlagtige lapning i efteråret 2004. Efter at have haft mange skader på en ny bil, bl.a. skæv fælg, ødelagte støddæmpere og stenslag, og medfølgende stor ærgrelse og daglig irritation samt store økonomiske omkostninger, tog jeg kontakt til Løkken-Vrå Kommunes tekniske forvaltning, som på opfordring efterfølgende lappede 5 huller ud af optalt 83 (latterligt) - så hvis det er den form for vedligeholdelse jeg fermover kan forvente, også af en veletableret grusvej, så ligger min tillid til kommunens tilsagn på et meget lille sted, så derfor protesterer jeg imod at få en vej der før 1968 er anlagt som asfalteret vej tilbageført til grusvej i år 2005.