Larmende tog flyttes væk fra Lindholm Station

Torsdagens trafikforlig indebærer, at DSB's klargøringsstation ved Lindholm Station flyttes til en placering længere nordpå.

Naboerne til DSB's klargøringsstation ved Lindholm Station kan snart ånde lettet op. Torsdagens trafikforlig indebærer nemlig, at stationen flyttes fra sin nuværende placering tæt på Lindholm Station til en placering længere nordpå - nord for Lindholm Å og tæt på kolonihaveforeningen Åblink. I første omgang forlød det, at der var afsat 15 millioner kroner til en støjskærm i et forsøg på at begrænse støjgenerne fra klargøringsstationen. En løsning, som naboerne ikke var vilde med, idet der er tale om såkaldt lavfrekvent støj, som forplanter sig gennem jorden. En støjskærm vil således ikke løse problemerne. Men nu har det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Prehn fundet et notat fra trafikministeriet, der fortæller en helt anden historie: Pengene skal bruges til at "flytte klargøringen fra den nuværende placering mod nord, så togene kan klargøres på et areal længere fra bymæssig bebyggelse. Det kræver at der anlægges et nyt spor vest for det bestående jernbanespor mod Hjørring. Arealet er disponibelt fra en tidligere banelinie og ikke bebygget", hedder det i notatet. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor den nye klargøringsstation skal ligge. Rasmus Prehn er glad for denne del af trafikforliget: - Det viser, at det betaler sig, når beboerne engagerer sig og protesterer, siger han.