Lokalpolitik

Lars Holts julenumre

Lars Holts frustrationer tager til i styrke med hans indlæg den 7. marts.

Når nogen siger Venstre imod, så er man negativ ? Det er de sidste "rødder fra bondesamfundet" i sin tid - herremænd ingen skal sige imod. Dine gentagne postulater Lars Holt - vil aldrig kunne fjerne socialdemokraternes glæde over et historisk godt valgresultat med mandatmæssig fremgang (Venstre gik tilbage), og med et historisk højt personligt stemmetal til partiets spidskandidat Ole Stavad - ca. 400 mere end til Mogens Gade - det største personlige stemmetal i kommunens historie. Sur - aldrig i livet ! Vi er ganske overvældet og tilfredse. Hvad mener du med forsøg på såkaldte julenumre ? Du har uberettiget fremsat en påstand som er blevet modbevist i skrift og tale - og du fortsætter blot, i håb om dine udgydelser bliver mere sande ? Det lykkes aldrig. Var du et retskaffent menneske var du kommet Mogens Gade til undsætning i efteråret da han sendte et "nødråb" af et brev til indenrigsministeriet om tilladelse til skatteforhøjelser på grund af Jammerbugt kommunes håbløse økonomiske situation. Undsætningen skulle være at fortælle det ærligt og redeligt til kommunes borgere - valgåret til trods - men det turde hverken dig eller Mogens Gade åbenbart ! Se det var et julenummer der ville noget ! At socialdemokraterne har sonderet de politiske muligheder i sin tid med en henvendelse til Søren Brink er en fælles beslutning, og ikke enkeltmandsværk. Desuden er det sket efter aftale med Søren Brink. Valgkampen og konstitueringen afslørede tydeligt Søren Brinks manglende erfaring, og hans storhedsvanvid toppede med kravet om at blive borgmester ! Det er tydeligt bekræftet han alene er et politisk nytteløst vedhæng til Venstre uden idenditet og politisk tæft - styret fuldstændig af Mogens Gade m.fl. Det er deres ret. Lars Holt skriver altid om stifindere - hvad det så end er objektivt set ! Det er forbigået Lars Holts opmærksomhed at kommunalbestyrelsen også består af en opposition på 13 medlemmer med visioner og handlekraft. Venstres fine snak i valgkampen om samarbejde kan borgerne åbenbart glemme alt om - også her holder det stik at Venstre siger et før valget - og gør det der er mest behageligt i situationen bagefter ! Men lad os høre om disse julenumre Lars Holt - blot en lille håndfuld foreløbigt !