EMNER

Lars Løkke: Afgørelse om bespisning er juridisk

NORDJYLLAND:Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har påvirket den afgørelse, hans ministerium 2. juli traf i sagen om det nordjyske regionsråds budgetmiddag. Sådan tolker folketingsmedlem Per Clausen (EL) et svar fra ministeren. Ministeriet underkendte statsamtmand Claus Rosholm, der i december erklærede middagen ulovlig. Ministeriet nåede til den modsatte konklusion og mente, at den ikke var ulovlig. Per Clausen bad herefter Lars Løkke Rasmussen redegøre for, i hvilket omfang han har været involveret i eller drøftet sagen dels med ansatte i ministeriet, dels med andre. I svaret fastslår ministeren udelukkende, at der er tale om ”en juridisk afgørelse, der er truffet af ministeriets medarbejdere under mit ansvar som minister”. Samtidig skriver han, at han ”ikke har ført optegnelser over, hvilke sager jeg har drøftet med kontakter uden for ministeriet”. - Men, siger Per Clausen, hvis ikke ministeren havde været involveret i sagen, havde han vel skrevet dét. Jeg opfatter svaret sådan, at der er tale om en politisk afgørelse, formentlig truffet, fordi ministerens partifæller ude i regioner og kommuner ikke ønskede en så stram praksis, som den nordjyske tilsynsmyndighed lagde op til. Per Clausen agter at følge svaret op med endnu en række spørgsmål. - Ministeren svarer jo sådan set ikke på, om han har diskuteret sagen med ministeriets ansatte. Så det vil jeg spørge om endnu engang, siger nordjyden.