Lars Løkke: Vi må skabe tryghed

Svar på Nordjyskes spørgsmål ved tirsdagspressemøde 23. marts

Nordjyske: Hvordan undgår man, at folk bliver så bange for fremtiden, at arbejdsmarkedet sander fuldstændig til? Lars Løkke Rasmussen: - Det tror jeg, man først og fremmest undgår ved at tale ærligt om tingene. Og den ærlige vurdering er jo, at vi er udfordret, men det hører også med til den ærlige vurdering, at det er håndterbart. jeg kan godt forstå, at hvis man følger debatten og læser om hestekure og spareplaner osv., at man så kan blive lidt bekymret. Jeg kan godt forstå, at når dét, at man skal holde ro i det offentlige forbrug, bliver oversat til, at vi nu skal have dramatiske besparelser, at man så bliver bekymret. jeg kan godt forstå, at når man ser indslag om en given kommune, der nednormerer lærerstaben med 11, og at det så bliver oversat til, at nu er den danske folkeskole i forfald, selv om vi ved, at der over de næste 10 år kommer 36.000 færre elever i den danske folkeskole, og at det derfor måske ikke er så underligt, at der over de næste 10 år skal bruges færre lærer, så kan jeg godt forstå, at man reagerer og bliver bekymret. Derfor er det i hvert fald min pligt at holde tungen lige i munden og sige, at ja vi har nogle udfordringer, og ja vi skal holde igen, men det er ikke jordens undergang. Vi ligger bedst for, når man sammenligner med andre europæiske lande, godt nok har vi et underskud, men det er stadig af en størrelse, hvor det kan reddes hjem igen. Godt nok har vi en arbejdsløshed, der er for høj, men det ligger stadig pænt ift. andre lande, og hvis vi vil, så kan vi godt komme igennem det her sammen.