Retspleje

Laserdisken går til Folketinget

- Videobranchen vender antipirat-våben mod konkurrenter

AALBORG:Filmbutikken Laserdisken i Aalborg går til Folketinget med en klage over den nye fogedpraksis, der blev anvendt, da forretningen i Prinsensgade blev ransaget 29. november sidste år. - Jeg er først og fremmest chokeret over den retsløshed, jeg er udsat for, siger Laserdiskens indehaver gennem mere end 20 år, Hans Kristian Pedersen. - Fogedforretningen blev gennemført på foranledning af min butiks konkurrenter i Foreningen af danske Videogramdistributører, FDV, som var ude efter at finde ud af, hvem der leverer film til Laserdisken. Det chokerende er, at mine leverandører er fuldkommen legitime, men vi er nødt til at holde dem anonyme, fordi FDV ellers kaster sig over dem og lægger pres på dem, indtil de ophører med at levere til os. Det er en adfærd, de har vist før. Retten har taget kopier af mine regnskaber og indkøbsfakturaer, og det vil alt sammen blive udleveret til min konkurrent, før jeg selv får mulighed for at forklare mig for en dommer. Vi taler med stolthed om menneskerettigheder i Danmark, men Menneskeretskonventionen burde sikre både en adgang til en retssag, når man er anklaget for en forbrydelse, og en beskyttelse af privat ejendom - ikke mindst overfor nysgerrige konkurrenter, siger Hans Kristian Pedersen. Siden fogedforretningen har han kæmpet forgæves for en chance for at bevise, at han har overholdt loven. - Mens min konkurrent og modstander i hele forløbet kan bruge fogedretten direkte til sine egne formål, kan jeg ikke engang komme til orde og få lov at forsvare mig for en domstol. Jeg begriber ikke, at jeg ikke engang kan komme til at argumentere overfor en dommer, før mine konkurrenter får adgang til mine forretningshemmeligheder. Domstolene tillader disse uvarslede ransagninger uden at give mig mulighed for at forsvare mig i retten. Og man kan jo ikke forsvare sig under en uanmeldt ransagning, fordi man ikke i forvejen kender de anklager, som FDV finder på. Ikke engang efter ransagningen har jeg foretræde for en domstol, så jeg kan forhindre, at følsomme oplysninger udleveres ved en fejl, siger Hans Kristian Pedersen. Han har i dag sendt en redegørelse om sagen til Folketingets Retsudvalg med et forslag om, at udvalget genovervejer, om ikke uanmeldte ransagninger hos “mistænkte” forbrydere er et job for politiet. Hans Kristian Pedersen håber også, at han på denne måde kan få kastet lys på en praksis, han mener er et direkte misbrug af de redskaber, samfundet har givet videobranchen til at kæmpe mod piratkopiering. - Jeg tror, at de færreste er klar over, at film- og musikbranchen har en helt unik ret til at rekvirere fogedens hjælp til at foretage ransagninger uden forudgående retssager. Det skyldes, at branchen var utilfreds med politiets indsats mod piratkopiering, så den fik overtalt Folketinget til at give branchen selv næsten politimæssige beføjelser. Det er den ret, der nu misbruges mod deres konkurrenter, f.eks. mig, siger han. FDV indførte på sine medlemmers vegne leveringsnægtelse mod Laserdisken for 15 år siden. - Det skete i forventning om, at butikken uden danske udgivelser ville lukke kort tid efter. Men stik imod alle odds har vi overlevet bl.a. ved at købe danske dvd-film igennem hemmelige mellemhandlere. Det er klart, at de også vil gå efter mine amerikanske leverandører, og så vil jeg også miste denne lovlige import, og derfor er det særdeles vigtigt for mig at beholde de oplysninger for mig selv, siger Hans Kristian Pedersen.