Brønderslev

Lastbiler er ligeglade med skilte

Mange chauffører lader hånt om gennemkørsel forbudt-skilte

BRØNDERSLEV:Gennemkørsel forbudt for lastbiler. Skiltene står der flere steder i Brønderslev. Men langt fra alle chauffører respekterer skiltene. - Generelt har vi det problem i Brønderslev, at de skilte der er sat op i Vestergade og på Markedsvej samt Tolstrupvej ikke bliver overholdt af de tunge køretøjer. Folk må selvfølgelig køre ind i gaderne med varer. Men der er ingen tvivl om, at gaderne bliver brugt som direkte gennemkørselsveje, siger Karsten Frederiksen, formand for teknisk udvalg. - Vi skal i den nærmeste tid kontakte politiet med henblik på, at få begrænset den tunge gennemkørende trafik. Det er en problemstillinger, vi er meget opmærksomme på, tilføjer udvalgsformanden. Beboerne i Hedelundsgade har netop henvendt sig til Brønderslev Kommune. Beboerne oplever at flere og flere lastbiler benytter Hedelundsgade som gennemkørselsvej. Og borgerne ønsker derfor skilte med gennemkørsel forbudt for lastbiler. - Vi har forståelse for borgernes ønske om, at den tunge trafik ikke skal gennem Hedelundsgade. Det er en gade med mange børnefamilier og der ligger en børnhave i gaden, siger Karsten Frederiksen. - Vi har bedt forvaltningen forholde sig til problemet med henblik på eventuelt at sætte skilte op. Brønderslev Kommune har dog ikke de bedste erfaringer med gennemkørsel forbudt-skiltningen. Det har nemlig vist sig, at chaufførerne i høj grad vælger at overse skiltningen. Karsten Frederiksen erkender samtidig, at det er vanskeligt at håndhæve gennemkørsel forbudt i en given gade. - Det er nok lettere at håndhæve sådan et forbud i Hedelundsgade end på Markedsvej eller i Vestergade. I Hedelundsgade kan man forholdsvis let kontrollere, om chaufføren har ærinde i gaden eller benytter den som smutvej.