Skagen

Lastbiler væk fra den gamle bydel

LASTBILKØRSEL:Til mandagsmødet 23. september om trafikproblemerne i havneområdet: Mange ville sikkert undre sig, hvis man gjorde den indre Skagen by eller Dragør til øveplads for lastbilchauffører. Når politikerne i Løgstør ikke har fået en udmelding fra beboerne i havneområdet om deres mening om havneområdet som øvelsesbane for lastbilkøreskoler eller gennemkørselsområde for lastbiler kan det skyldes en almindelig tilbageholdenhed overfor konfliktsituationer. Der er for os ingen tvivl om, at den gamle havneby som øveplads eller gennemkørselsområde for lastbiler vil være til ugunst for: 1. De gamle og svage i havneområdet. 2. De mange børnehavebørn, der har havnebyen som udflugtsområde. 3. De gamle huse, de er svagt fundrede og tåler ikke den tunge trafik. 4. Turister, der opsøger og nyder et afslappet miljø i rolige omgivelser. 5. Tung trafik er altid uheldig i et boligområde med smalle gader og i forvejen anstrengte parkeringsforhold. Vi håber, at disse betragtninger vil blive taget med ved drøftelserne på mødet. Vi er ikke alene om disse synspunkter.