Trafikulykker

Lastbiler vises vintervejen på Birkelsevej iAabybro

AABYBRO:Lastbiler skal ikke regne med fortsat at benytte Birkelsevej som ind- eller udgang til Aabybo by. Et enigt teknisk udvalg har nemlig besluttet at bede politiet om at godkende en indsnævringen af den vestlige chikane påBirkelsevej ved udkørslen til rundkørslen og de tre amtsveje, så køretøjer med en bredde på mere end 2 meter og 30 centimeter ikke kan passere. Forslaget betyder også, at amtet sørger for skiltning ved hovedvejene om, at passagen ikke er farbar for lastbiler. Arbejdet ventes samlet at koste kommunen omkring 25.000 kroner, men der er endnu ikke udregnet en pris på det. Formålet er at øge trafiksikkerheden på Birkelsevej og holde lastbilerne ude af villakvarteret med mindre de har et ærinde på de små veje.