Sindal

Lastbilophug længere væk

SINDAL: Ejeren af Jerupvej 186 har for anden gang søgt om landzonetilladelse til at drive lastbilophug og salg fra den tidligere landbrugsejendom, og teknisk udvalg har i sinde at give tilladelse, hvis ikke der kommer indvendinger ved en nabohøring og en høring i amtet. En tidligere nabohøring blev tidligere påklaget til Naturklagenævnet, men hertil meddelte ejeren, at han trak ansøgningen tilbage, fordi han ønskede at ændre projektet. Det er det ændrede projekt, som udvalget har taget stilling til, og projektet med lastbilophug er flyttet længere væk fra naboen. Indstillingen er indtil videre positiv, fordi ophugsområdet er rimeligt godt dækket af med skovvækst til den ene side og med et trerækkers læbælte til de tre andre sider. Der skal ikke opføres nye bygninger, idet værksted og lager kan være i en 1300 kvadratmeter stor driftsbygning. poch