EMNER

Lasten var let da kanen

et fra flere sider

Gode busforbindelser er alt afgørende for lokalsamfundet, mener Lone Mark, købmand og aktiv borger i Agger. Foto: Peter Mørk

Gode busforbindelser er alt afgørende for lokalsamfundet, mener Lone Mark, købmand og aktiv borger i Agger. Foto: Peter Mørk

NORDJYLLAND:Sammenlagt omkring seks timers bus- og togrejse fra København er slet ikke så tosset set fra klitterne i Agger, der ligger yderst mod sydvest i Thy. - Det kan vi sagtens leve med, siger købmand Lone Mark, formand for Agger Aktiv, som er den lokale erhvervsforening. Men det kan kun lade sig gøre, fordi busforbindelserne mellem Agger og den nærmeste stationsby er forholdsvis gode. Derfor bekymrer det Lone Mark, at regeringen i sit trafikudspil overlader busruternes skæbne til regioner og kommuner. - Det er næppe nogen hemmelighed, at nogle af busserne ikke har ret mange passagerer med. Og når kommunen fattes penge, er det er oplagt sted at spare. Men gode busforbindelser betyder meget for, hvor folk vælger at bosætte sig. Derfor er det alt for snævert udelukkende at fokusere på økonomien, mener aktivformanden i Agger. Hun opfordrer politikerne på Christiansborg til at sikre, at der også i fremtiden vil være gode busforbindelser til Agger og andre mindre samfund, som ligger langt væk fra København. I det hele taget er det nordvestlige Jylland ikke nævnt med ét eneste ord i trafikudspillet. Men det får på ingen måde tidligere folketingsmedlem Ole Stavad til at opgive kampen for bedre trafikforbindelser til omverdenen. Snarere tværtimod. - Det betyder jo blot, at vi er nødt til at kæmpe endnu hårdere, konstaterer han. En af Ole Stavads gamle kæpheste er en omfartsvej, der leder trafikken uden om Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. - Det vil betyde et stort plus både for de tre byer, der i dag er hårdt belastet af trafikken og for trafikanterne, som vil opleve øget fremkommelighed, siger han. Ud over de meget store trafikinvesteringer i milliardklassen mener Ole Stavad, at der bør være råd til mindre projekter som en forbedring af hovedvejsforbindelsen mellem Thy og Aalborg. - Jeg tror, at vi på tværs af politiske partier kan blive enige om at presse på for at få projektet på finansloven på et tidspunkt. Det er i hvert fald nødvendigt, hvis det skal lykkes. Efter Ole Stavads vurdering vil der gå mindst seks-otte år, fra beslutningen er truffet, til en omfartsvej er klar til at køre på. - Noget slemt svineri Et andet tidligere folketingsmedlem, thyboen Svend Heiselberg (V), har også en gammel kæphest. Det drejer sig om en udvidelse af hovedvejsstrækningen mellem Hanstholm og Herning. Den er heller ikke nævnt i regeringens udspil. - Regeringen gør sig da godt nok store anstrengelser for at skævvride Danmark yderligere. Det er dybt kritisabelt, at Nord- og Vestjylland i den grad lades i stikken. Det er noget slemt svineri. Jeg fatter ganske enkelt ikke, at folketingsmedlemmerne fra denne del af landet ikke reagerer langt kraftigere, siger Heiselberg, som var medlem af tidligere tiders "trafikmafia" i Folketinget.