Lastvogn i skolegården

Onsdag 28. maj om morgenen triller en lastvogn ind i skolegården ved Thorup-Klim Skole. Målet er at lære børn fra 2. til 4. klasse om, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken.

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde er i gang med sin sjette sæson med besøg på danske folkeskoler. Mere end 50.000 børn har allerede fået lidt bedre forståelse for, hvordan man bliver mere trafiksikker i mødet med store lastvogne. De seneste års fald i antallet af trafikdræbte viser, at det går i den rigtige retning. I 2007 var antallet af tilskadekomne i forbindelse med højresvingsulykker historisk lavt med kun to omkomne. Men hvert dødsfald er et for meget. Børnene prøver selv at være chauffør i modelbiler i klasselokalet og kommer efterfølgende til at opleve, hvordan det er at sidde oppe i en lastvogn og bruge spejlene. De får på den måde et mere realistisk indtryk af, hvor svært det kan være at se kammeraterne, som bliver placeret i markerede spejlbaner, der viser udsigtsniveauet på lastvognens højre side under en vaskelig manøvre. Børnene får efter undervisningen ved lastvognen udleveret en lille pjece med vigtige trafikråd.