Skolelukninger

Latterlig skole- besparelse uden faglig begrundelse

Fire lukningstruede landsbyskoler ser ikke fornuften i BFK’s udspil om skolestruktur

Bestyrelsesformændene på Stagstrup, Skjoldborg, Hundborg og Vorupør Skoler har ualmindelig svært ved at se fornuften i det seneste udspil fra børne-, familie- og kulturudvalget i Thisted Kommune. Udvalget indstiller til byrådet, at de fire skoler skal lukkes og ændres til undervisningssteder for 0.-3. klasse fra august 2008. Klitmøller Skole afgiver 4. og 5. klasse til Hanstholm. Det vil samlet set give en effektiviseringsgevinst på 1,25 mio. kr. For Stagstrup Skoles vedkommende er det 130.000 kroner, der spares ved forslaget. - Det er så latterlig lille et beløb. Hvis vi ikke har råd til det i ny Thisted Kommune, så tager vi gerne brugerbetaling, lyder det i et provokerende tonefald fra formanden for Stagstrup Skole, Lis Roborg. Formanden for Hundborg Skole, Per Holst Menander, kalder udspillet skuffende og har svært ved at se visioner og pædagogisk-faglige argumenter for at flytte elever i 4.-6. klasse. - Det her er ikke mindre slemt end at lukke skolen helt. Det er uigennemtænkt, mener Per Menander. - Hvor er det pædagogiske og faglige løft for de tre-fire lærere, der vil være tilbage på Hundborg Skole?, spørger han. Formanden for Skjoldborg Skole, Leif Kær, peger på, at Skjoldborg Skole netop har fagligheden i højsædet og ved hjælp af samlæsning formår at give 4.-6. klassetrin 105 timer over minimumstimetallet. Han mener ikke, at politikerne bør ændre på skolestrukturen, med mindre denne beslutning er fagligt begrundet. Bestyrelserne i Skjoldborg og Snedsted har i øvrigt forlængst indledt et samarbejde ved navn Folkeskolen Midtthy. - Ud fra faglige begrundelser må Folkeskolen Midtthy være det, der skal realiseres. Meget gerne sammen med Stagstrup Skole. Vi har vist, at vi er en skole og en bestyrelse, der vil tage ansvar. Hvorfor ikke give det en chance? spørger han. Selvbestemmelsesretten betyder også meget for forældrene i Vorupør. - Vi er meget kede af at miste vores suverænitet, siger Tonny Sørensen, der er formand for skolebestyrelsen i Vorupør. Samarbejdsmodellen, som har været på bane i skolestrukturdebatten, ville efter hans mening være en langtidsholdbar løsning. Så ville der være mulighed for frivilligt at aftale med distriktsskolen om at samlæse eleverne på små årgange. - Vi er så kvalitetsbevidste herude, at vi godt selv kan sige fra, når elevtallet bliver for lavt, siger Tonny Sørensen. Som et eksempel har skolebestyrelserne i Hundborg og Vorupør allerede forberedt et samarbejde for 7. klasse i fagene fysik og tysk næste år. Flytning af 7. klasserne til overbygningsskolerne har indtil i onsdags været et centralt forslag i børne-, familie- og kulturudvalgets beslutningsproces. Og faktisk er de mindste skoler tilhængere af den løsning. - Principielt ville jeg hellere have haft en flytning af 7. klasserne. Det ville der have været fornuft i. Helt ærligt, så er det da i overbygningsskolerne, at de hører til, siger Tonny Sørensen. Per Holst Menander: - En flytning af 7. klasse kunne jeg have forståelse for. Leif Kær: - De faglige argumenter for skolestruktur-debatten er 7. klasses placering og overbygningsskoler, der er så små, at det er svært at oprette valgfag. Med sine 129 elever i år føler Stagstrup Skole sig malplaceret i gruppen af lukningstruede skoler, der har 70-80 elever. Og forslaget om at opretholde 0.-3. klasse er derfor helt uacceptabelt for skolebestyrelsesformand Lis Roborg. Hun peger i øvrigt på, at Stagstrup ikke egner sig til oprettelse af en landsbyordning, da Vildsund Børnehave ligger fire kilometer fra skolen.