EMNER

Lattermild landsbypræst

Øland og Langeslund kirker har fået ny præst. Hun vil skabe en rummelig kirke og gør det med guddommelig humor.

Birgit Morsing Madsen er også åben over for utraditionelle arrangementer i kirken. Foto: Martin Damgård

Birgit Morsing Madsen er også åben over for utraditionelle arrangementer i kirken. Foto: Martin Damgård

- Det ligner skabelsens morgen, siger Birgit Morsing Madsen leende, da hun henviser til byggerodet i selve præsteboligen og den gabende tomhed i mødelokalerne. Hun er 50 år, har aldrig været gift og startede sin karriere som almindelig verdslig fysioterapeut. - Men så læste jeg først enkeltfag på universitetet og valgte herefter at fordybe mig helt i teologi, forklarer hun. Studierne blev færdiggjort i 2002 og tog et par vikariater, men har altså nu fået fast Øland under fødderne. Der var otte andre ansøgere til stillingen, og den nye præst ved ikke, hvorfor valget faldt på hende. - Det er svært at sige. Jeg ved ingenting om de andre kandidater, påpeger hun. Ikke åbenbaring Birgit Morsing Madsen opfatter ikke sit karrierevalg som et decideret kald. - Hvad er et kald? spørger hun retorisk. Er det også et kald at blive landmand for eksempel? Det handler mere om en gnist for mig. En interesse, man har med sig. Jeg har det svært med, at præstegerningen kategoriseres som et kald. Og nej, jeg hørte ikke en stemme fra det høje. Det var ikke som sådan bøjet i neon. Det er ligesom Paulus nådegaver. Der er brug for det hele, siger hun. Og interessen for teologi er ikke en fremmed fugl. - Mit barndomshjem havde indremissionske træk, og jeg gik i kirke, søndagsskole og bibelkreds. Hun voksede op i Tilsted ved Thisted med forældre og to brødre. Faren var entreprenør, og moren var hjemmegående. Deklaration søges Det er meget fristende at spørge en præst om definitionen på Gud, men også for hende er svaret meget uhåndgribeligt. Hun vælger derfor at citere frit fra én af favoritterne, den tyske filosof og teolog, Meister Eckhart. - Man kan godt give Gud faste navne som kærlighed, sandhed og enhed, men vi kan aldrig nå Guds inderste væren. Vi kan kun nå til Guds omklædningsrum. Hun anser Gud for en kærlig værensmagt. En nærværende Gud, der vil mennesker. Vores kirke Birgit Morsing Madsen ønsker sig en kirke, der er for alle. - Jeg vil ikke skabe sådan en dogmekirke, hvor ingen kommer, og ingen forstår hvorfor. Jeg vil tale i et sprog fra i dag. Kirken er bygget på et fundament, men det skal blandes med 2009-samfundet, mener hun. Den nye præst er åben over for initiativer til arrangementer, men vil ikke lægge sig fast på enten en traditionel eller en moderne stil. Fingeren i jorden - Nu vil jeg stikke fingeren i jorden. Jeg vil gerne være med til alt dét, der er opbakning til. Det er noget, jeg beslutter sammen med menigheden, for det er jo ikke en enmandsforretning – og vi har trods alt samme chef, påpeger hun med et glimt i øjet. Birgit Morsing Madsen vil gerne nå ud til mennesker, der normalt ikke går i kirke. - Og det behøver ikke være søndag formiddag. Det kan være til dåbssamtaler eller arrangementer i sognegården. Folk behøver ikke slå syv kors foran sig, før de træder ind. De er velkomne alligevel. Integration Præsten ser frem til sit embede. Hun elsker området, hvis natur og ro minder hende meget om Thy. Hun har endnu ikke haft tid til at lære en masse sognebørn at kende, men siger. - Dem, jeg har mødt, taler så pænt om den tidligere præst. Det er rigtig rart og et godt tegn. Om fem år vil præsten gerne have skabt en kirke, hvor der sker noget, hvor der er liv, vækst og plads til forskellighed. Hun ønsker at gøre kirken til et netværk, der strækker sig langt ud over de fysiske mure. Hun glæder sig til at være med i lokalsamfundet – ”blive integreret”, som hun kalder det. Og der er meget at vænne sig til i den nyrenoverede præstebolig. Postkassen har hun endnu ikke taget på. - Den kræver vist en kraftig håndspålæggelse, siger hun, mens hun kæmper for at åbne den. Birgit Morsing Madsen tiltræder officielt embedet i dag. Der er indsættelsesgudstjenester i morgen klokken 10.15 i Langeslund og klokken 14.00 i Øland Kirke.