Lausten efterlyser nu garanti imod forskelsbehandling

Undervisningsminister bliver nu bedt om at forklare tal

Bjarne Laustsen skal efter sigende kunne blive energiminister. Selv vil han hellere være beskæftigelses- eller fødevareminister. Foto: Torben Hansen

Bjarne Laustsen skal efter sigende kunne blive energiminister. Selv vil han hellere være beskæftigelses- eller fødevareminister. Foto: Torben Hansen

FREDERIKSHAVN: MF Bjarne Laustsen (S) har brugt en del tid på at få svar på, hvilke beskæftigelsestal der skal til, for at Alexandra Skolen i Frederikshavn kan blive godkendt efter 2007. I den anledning har han flere gange stillet spørgsmål til undervisningsminister Bertel Haarder - sidst den 18. april. Men endnu mangler undervisnigsministeren at svare Laustsen. - For det første er det en ganske uacceptabel situation for en uddannelsesinstitution ikke at vide, hvilke krav der bliver stillet til skolen som betingelse for SU-godkendelse, siger Lausten. Han vil nu også undersøge, hvordan beskæftigelsestallene for de enkelte uddannelsesinstitutiner fortolkes. - Jeg vil nemlig være meget sikker på, at der ikke sker en forskelsbehandling. Én ting er, at regeringen og SU-styrelsen stiller krav, som nogle af skolerne har meget vanskeligt ved at dokumentere. Noget andet er, hvis der foregår en forskelsbehandling, for så er det ikke acceptabelt. Det vil jeg straks forfølge i spørgsmål over for undervisningsministeren, idet jeg vil bede ham dokumentere, at der ikke forskelsbehandles. Desuden vil jeg rejse det spørgsmål, om det er rimeligt at stille så skrappe beskæftigelseskrav til Alexandra Skolen, når det ikke er en fuld og færdig uddannelse, siger Bjarne Laustsen.