Laustsen: For dårligt af amtet

NORDJYLLAND:- Den information, amtet har givet Birthe Hjortholm Larsen, har ganske enkelt ikke været god nok. Derfor bør amtet også efter min mening yde hende en passende økonomisk kompensation. Sådan siger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen efter at have sat sig ind i sagen om den kræftramte kvinde fra Aalborg, som af egen lomme har måttet betale godt 60.000 kroner for en brystoperation på privathospitalet Mølholm. - Det er klart, at jeg som socialdemokrat synes, at man så vidt skal benytte det offentlige sygehussystem. Men så vidt jeg kan vurdere, er det altså amtet, som har svigtet i dette tilfælde, siger han. Efter Bjarne Laustsens mening bør Nordjyllands Amt i det mindste udbetale 40.000 kroner til Birthe Hjortholm Larsen svarende til det beløb, som amtet skulle betale, hvis hun havde takket ja til en operation i Viborg i stedet for at holde ved aftalen med privathospitalet Mølholm. - Hun burde naturligvis fra starten klart have haft at vide, at amtet ville forsøge at finde et andet sygehus, hvor hun kunne blive opereret, da Aalborg Sygehus ikke kunne klare det inden for tidsfristen. Og beskeden burde være givet både mundtligt og skriftligt. Det er helt forståeligt, hvis en patient ikke hører ordentligt efter, hvad der bliver sagt, når vedkommende lige har fået stillet en kræftdiag-nose. Bjarne Laustsen forsikrer, at han nøje vil følge sagens udvikling og eventuelt benytte lejligheden til at kræve reglerne for hospitalernes informationspligt strammet. Birthe Hjortholm Larsens advokat, Anker Laden Andersen, er helt enig. - Kommunikationen fra amtets side har helt åbenlyst ikke været god nok. Når folk er i så sårbar en situation, som hun var, påhviler der amtet en ekstra informationspligt. Jeg synes, at amtet i denne sag opfører sig usmidigt. Amtet burde acceptere at betale operationen på Mølholm.