Laustsen: Minister må ind i Maul-sag

Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) opfordrer nu beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V) til at gribe ind i sagen om den fyrede skoleleder fra Strandby i Vesthimmerland.

Kaare Mauls sag bør blive ministerens sag. Foto: Lars Pau­li

Kaare Mauls sag bør blive ministerens sag. Foto: Lars Pau­li

I et åbent brev beder Bjarne Laustsen ministeren forhindre, at Kaare Maul fyres 'på et usagligt grundlag'. Bjarne Laustsen udtrykker i brevet sin undren over, at 'en tilsyneladende forsmået ægtemand' har valgt at lufte vasketøjet 'i al offentlighed med de personlige omkostninger, det måtte medføre'. Brevet til ministeren skriver MF'eren på opfordring fra borgere i lokalområdet, som er utilfredse med fyringen. Bjarne Laustsen fastslår i brevet, at efter hans opfattelse bør skolelederen vurderes ud fra sin arbejdsindsats, ikke ud fra, hvad der er sket i hans privatliv. - Det er, siger Bjarne Laustsen til NORDJYSKE, helt uhørt, at en ægtemand, der er lokalpolitiker, med et klart hævnmotiv kan få et flertal i byrådet til at vedtage en fyring, som der ikke er belæg for. Jeg ønsker, at ministeren ad lovens vej sikrer, at dette ikke kan gentage sig. Men jeg ønsker også, at han går ind i den aktuelle sag. Hvad kan beskæftigelsesministeren efter din opfattelse gøre i den konkrete sag? - Han kan sørge for, at retfærdigheden sker fyldest. Men er det beskæftigelsesministeren, der skal afgøre, om en fyring i en kommune er retfærdig eller ej? - Det er ham, der administrerer lovene vedrørende det ansættelsesmæssige, så ja, jeg mener, han er den rigtige at gå til. Kommunerne har jo selvstyre. Hvad bliver der af dét, hvis en minister kan omstøde en beslutning, som et flertal i en kommune har truffet? - Når der som her er tale om en urimelig afsked, har jeg ingen problemer med, at ministeren overruler kommunen, siger Bjarne Laustsen. Han pointerer, at han ikke rejser sagen i Folketinget, men alene skriver et åbent brev til ministeren. - Var sagen formelt rejst i Folketinget, ville dette kunne afskære Folketingets ombudsmand fra at gå ind i den, siger Bjarne Laustsen. Borgmester Jens Lauritzen (V) fra Vesthimmerland har i øvrigt bebudet, at han agter at lade sagen og dens håndtering vurdere af en uvildig ekstern ekspert, inden byrådet 31. januar atter har fyringssagen på dagsordenen.