Gymnasiale uddannelser

Laustsen vil afkræve minister garantier

Hvis Socialdemokraternes skrækscenarie bliver til virkelighed, vil flere mindre gymnasier dreje nøglen om efter kommunalreformen. Heraf flere nordjyske. Medlem af Folketingets uddannelsesudvalg Bjarne Laustsen (S) langer på tre fronter ud efter det lovforslag, regeringen har fremlagt, og som har til formål at gøre landets gymnasier til selvejende institutioner på lige fod med handels- og tekniske gymnasier.

- Den lov er tom snak, og derfor stiller Socialdemokraterne spørgsmålstegn ved den. Vi kan ikke sætte vores underskrift på en lov, vi ikke kender indholdet af, siger Bjarne Laustsen. Når gymnasierne bliver selvstændige skal de klare sig på markedsvilkår og med et såkaldt taxametertilskud fra Staten. - Problemet er, at vi ikke kender det taxameterbeløb, og derfor kan vi heller ikke være sikre på, at beløbene differentieres så de små udkantsgymnasier sikres økonomisk. De små gymnasier er dyrere i drift end de store. Derfor vil de mindre gymnasier lide en langsom kvælningsdød, hvis ikke vi differentierer taxameterbeløbet, siger Bjarne Laustsen. Han peger også på de forudsigelige problemer i, at gymnasierne som selvstændige selv kan fastsætte, hvor store de vil være. Der vil nemlig ikke længere blive dikteret et maksimalt antal elever. - Det er oplagt at frygte at de store gymnasier vil æde de mindre op. Simpelthen ved at udbyde mange flere aktiviteter end de små overhovedet har mulighed for, fordi der nu er penge i at være store, siger Bjarne Lausten og understreger, at det scenario på meget kort tid vil skævvride uddannelsesbilledet i Nordjylland. Kollektiv trafik Socialdemokraternes tredje anke mod lovforslag 106, som det hedder i den terminologi, handler om den kollektive trafik. Busser er især for udkantsgymnasierne forsyningslinjer, der sikrer, at eleverne kan komme frem og tilbage. For nuværende er det amtets ansvar, men det bliver der lavet om på med kommunalreformen. Amterne nedlægges og erstattes af regioner, der ikke må beskæftige sig med kollektiv trafik på kommunalt niveau. - Kollektiv trafik koster penge, og når det bliver kommunernes ansvar, frygter jeg, at forbindelserne til et gymnasium, der måske ligger i nabokommunen, ikke vil blive prioriteret særlig højt, siger Bjarne Laustsen. Han mener at alene spørgsmålet om tilgængeligheden kan fjerne fødekæden for de mindre gymnasier uden for de store byer. Lovforslag 106 har allerede været til førstebehandling i Folketinget, men Bjarne Laustsen lover, at han vil forsætte kampen for de små gymnasiers overlevelse. - Vi har afkrævet undervisningsminister Bertel Haarder (V) nogle svar. Og vil han ikke fortælle, hvad loven reelt indeholder, og give os garantier, der sikrer de mindre gymnasier, så bliver det kun en aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen. For så vil vi ikke være med, konstaterer Bjarne Laustsen.