- Lav dog kulturhuset i hallen

- Argumenterne taler imod Kappelborgskolen som kulturhus

SKAGEN:Sælg Kappelborgskolen og Sund by huset og lav et kulturhovedkvarter i og ved Skagen kultur- og fritidscenter. Det siger Johnny R. Jørgensen, der er formand for Skagen Svømmeklub og den selvejende institution Skagen Kultur- og Fritidscenter. Han kan godt både se og forstå den romantiserede og lidt nostalgiske vision i forbindelse med et kulturhus i Kappelborgskolen. - Men argumenterne taler imod Kappelborgskolen, som kulturhus-løsningen. Sælg Kappelborgskolen og Sund by huset og projekter ved Skagen kultur- og fritidscenter, siger skagboen. - Skolevej og adgangen til skolevej fra Chr. X's vej er håbløs nok i forvejen. Ingen uddannet trafikplanlægger ville indlægge mere trafik på det belastede stykke vej. Byens ældre og handikappede døjer allerede tilstrækkeligt med at komme frem til og finde p-plads ved apotek, optiker med flere på Sct. Laurentiivej. - Der er unægteligt mangel på p-pladser i Kappelborgskole-området. Men et kulturhus ville bruge alle dem, der blev oprettet. Jeg ser mange trafikale problemer forbundet med projektet. Jeg mener at en placering midt i byen ingen speciel relevans har i forhold til et kulturhus for byens borgere. Vi kan da godt finde bowlinghallen og motionscentret selv om de ikke ligger centralt, siger Johnny R. Jørgensen. Han foreslår, at kommunen etablerer et stort torv fra Kappelborgskolens gymnastiksal og hen til Sct. Laurentiivej med god legeplads - måske med vand og sand som tema i tråd med den flotte skulptur - og toiletter til glæde for Skagens gæster og borgere. Brug dog hallen - Jeg vil være så dristig, at foreslå et kulturhus i forbindelse med Skagen Kultur- og Fritidscenter i stedet for at skulle ombygge og nybygge ved Kappelborgskolen. Et nybygget Bibliotek, hvor tandlægeklinikken barakker står, er det ikke den oprindelige plan. Det ser ud til, at arkitekten har fået inspiration på Rådhuspladsen i København til en spærrende kasse af et bibliotek placeret midt i det dejlige åndehul, vi ønskede så meget i midtbyen. - En vigtig præmisse i arkitektens opgave, nemlig; forbindelsen mellem Skolen, dens indre gård, det flotte nye Springvand og Sct. Larentiivej, går tabt. Han savner desuden en retfærdiggørelse af et så stort bibliotek i en by med faldende indbyggertal samt en medieudvikling hen mod digitalisering og mindre pladskrav. - Der er ingen, der siger at informationssøgningen absolut skal foregå på og i forbindelse med biblioteket. Man kunne i stedet lave et IT-hus, hvor alle de muligheder PC / internet tilbyder befolkningen kunne udnyttes. Måske i samdrægtighed med Computerklubben. - Fremtiden tegner vel også i retning af et satellitbibliotek til Frederikshavn. Der skal jo findes besparelser hist og pist for at retfærdiggøre og finansiere kommunesammenlægningen. Det kunne vel nemt blive til to bogbusser, der kom et par gange om ugen. Ja, det håber jeg ikke, men der sker så mange uventede ting, fastslår Johnny R. Jørgensen. Ingen kulturakse - Den Kulturakse, der tales om med Skagen Kultur- og Fritidscenter, ENV-bygningen og Kappelborgskolen eksisterer ikke. Vi kan vel snarere tale om at kulturlivet i Skagen er ret atomiseret. Lad os samle kulturlivet om et eksisterende center i stedet for en imaginær akse. - Det har vist sig gang på gang, at det er langt dyrere at renovere end nybygge. Der kunne blive et flot center for kultur med bibliotek, museum for moderne Skagenkunst, plads til Skagen Oplysnings Forbund, lokaler til hjemløse foreninger som; Civitan, Venstre, Socialdemokratiet, Naturfredningsforeningen, Vægtvogterne, Idrætssamvirke, Kulturelt samvirke, filatelisterne, numismatikerne, SIM med flere. Han vurderer, at Sund by butikken kunne få en mere synlig placering i forhold til målgrupperne med en flytning til området ved Skagen Kultur- og Fritidscenter. Børn som naboer - Foruden hallens tusindvis af gæster i alle aldre har vi Børne- og Ungdomsgården som nabo med masser af talentfulde unge, der vil få gavn af et sandt levende, summende kulturcenter. Intet andet sted i Skagen besøges gentagent af den lokale befolkning i så bred en repræsentation, som Kirkevej 19. - Og plads er der rigeligt af. Der er et kæmpe kommunalt ejet græsareal mellem Trindelvej og hallens GRATIS P-plads. Nedlæggelse vandværket, Kirkevej, samt flytning af oplagringshallen, der er placeret inde bag Skagen Kultur- og Fritidscenter bliver vel en realitet med tiden. - Det kunne jo fremskyndes på grund af et godt projekt. Det ville give yderligere plads til skaterampe i bassinet, rulleskøjte-/cykel-/løbe-/powerwalk-bane. Jeg tænker næsten at Taxas nye tilholdssted på Kirkevej vil blive en endnu bedre løsning end det ser ud til i dag. Johnny R. Jørgensen mener, at biblioteket med en placering ved Skagen Kultur- og Fritidscenter får en mere central placering i forhold til befolkningen. Der er adgang fra alle sider med cykel og gangstier. Der er en kæmpe parkeringsplads og mulighed for parkering i periferien med kort gåafstand fra Trindelvej, Chr. x vej, Kirkevej, osv.. - For et kommende biograf-teaters vedkommende tror jeg, at der vil være bedre chance for at nå et større publikum med en placering sammen med førnævnte centralisering om Skagen Kultur- og Fritidscenter. - Jeg er helt uvidende om hvilke genre og opsætnin,ger, der skal satses på i biograf-teatret. Men vil man ramme et ungt publikum, så er det helt sikkert, at næsten alle unge i Skagen har været i Skagen Kultur- oh Fritidscenter i løbet af ugen. Igen - synlighed. Og helt ærligt, så har et kommende biograf-teater fortjent de bedste rammer og ikke en "Vi propper det ind her"-løsning. - De ildsjæle, der har kæmpet længe for Biograf-teatret, vil få batterierne ladet op med ordentlige flotte rum, der fra starten planlægges til formålet. Skagboer vil også placere musikskolen i sammenhæng med Biograf-teatret. - Det ved jeg godt er planen på Kappelborg, for det er ganske indlysende at udnytte de muligheder, der bliver ved denne kobling. Farlig trafik Johnny R. Jørgensen er meget betænkelig ved de mange børn fra Brovandeskolen, Hedeboskolen og Ankermedet, der for at komme til Kappelborgskolen skal krydse den til tider kaotiske og farlige trafik, der hersker på hovedfærdselsåren Chr. X's Vej. - Det er vel sådanne situationer, vi gerne undgår. - Musikskolens elever har større chance for overlevelse til og fra undervisning, hvis de i stedet henvises til området ved Skagen Kultur- og Fritidscenter. - Organisatorisk er det sådan at foreninger med fritidsaktiviteter, der modtager offentlig støtte efter folkeoplysningsloven er forvaltet af overbibliotekaren med en bibliotekar som sekretær for idrætsområdet, kreds 2. - Mange af foreningerne er tilknyttet hallen, og med en kobling af et rum til Idrætssamvirke samt Kulturelt samvirke i forbindelse med biblioteket i et nyt kulturhus vil foreningerne få langt bedre mulighed for hjælp og vejledning. - Det er der stort behov for i en kommune uden hverken idrætskonsulent eller ungdomskonsulent. De frivillige kræfter, der driver foreningerne, har tit ikke overblikket, der skuer ud over den daglige drift. Johnny R. Jørgensen peger på en anden mulighed til kulturhus: - Det er i den tidligere kaserne, som kommunen jo har erhvervet billigt.