Lav en lov

Skolevæsen 1. marts 2003 07:00

Der er kommet mere og mere fokus på velværd. Blandt andet på den massive mobning i skolen eller på landets arbejdspladser. Hvis vi sammenligner os med en række undersøgelser fra de nordiske lande, kan vi se at der mellem 3-5% af den arbejdende befolkning til enhver tid mobbes på jobbet her i landet end hele Skandinavien. Langt flere skolelever bliver udsat for mobning end de arbejdende. For børn er mobning noget af det værste, et menneske kan komme ud for. Folk reagerer på et eller andet tidspunkt i deres liv på overgrebet. Mange børn går i årevis med problemet, og lukker sig inde i deres eget univers. Når forældrene kontakter skoleinspektøren er nogle faktisk ligeglad med problemet eller kommer med en dårlig undskyld om, at "Jeres søn bare kan undgå de store drenge i frikvarterne". Desværre er det jo således, at mobberen ofte opsøger "syndebukken" selv. Mobningssager på arbejdspladserne ender med at ofrene mister enten arbejde, netværk, begår selvmord, status og endog deres gode helbred. Man kan jo ligefrem blive mobbet, fordi man er for god til sit arbejde, og fordi kollagerne er misundelige. Mobning i folkeskolen og på arbejdspladseme er et alvorligt problem, at skoleme og arbejdspladserne skal tvinges til at lave/have handlingsplaner mod mobning. Indenfor skoleområdet har der været meget fokus på mobning den seneste tid. Organisationen Børns Vilkår vil have lovregler på området og foreslår en mobbe-lov, som skal være fast for alle landets skoler. I Sverige har man allerede lovmæssigt haft en lov omkring mobning på området, fordi skolerne og arbejdspladserne er tvunget til at gøre noget aktivt på området. Men i Danmark gør man desværre velværd op i penge. Der er ingen mennesker, som skal finde sig i, hvad chefen eller klassekammeraterne kan finde på overfor en. Hvis man altid dukker nakken og lader sig skælde ud eller lader sig ydmyge, risikerer man nemlig at miste sit selwærd m.m. Jeg tror vi skal have fat på både mobberen og ofret. Mobberen er vedkommende som skaber et utrygt klima i skolen eller på arbejdspladsen. Vedkommende har som regel et altdominerende adfærdsmønster, som indeholder vrede, aggressioner, frustrationer og for lidt opmærksom fra forældrene. Mobberen mangler måske lidt indfølingsevne overfor andre medmennesker. Mennesker med et højt selwærd har nemlig ikke behov for at gøre den slags handlinger imod et medmenneske, som f.eks. ydmygende handlinger, mobning og overfusning o.s.v. Så hjælp mobberen med dens dårlig selwærd, selvtillid og selvrespekt, fordi det er ofte der problemet ligger ved mobberen. Deres onde luner og den måde de spiller andre ud imod hinanden, er ofte et tegn på et lavt selwærd og selvrespekt. Samtidig skal syndebukken eller ofret også have hjælp. Find en god psykolog eller terapeut, som er villig til at arbejde med at hjælpe vedkommende til hele sårene i sjælen. Og det er ikke godt nok, at psykologen siger, at personen er tvær og negativ. Sådan noget vrøvl. Sådan en psykolog er ikke moden til sit arbejde. Til tider er det bedst at være opmærksom på, hvordan børn eller voksnes velværd er, når man bruger så megen tid på skolen eller jobbet. Det vil f.eks. være godt for en arbejdsplads, at være bevidst om hvilken menneskesyn man har. Det er jo ikke ligegyldigt om menneskesynet, er mekanistisk eller organisk. Det skal man have styr på 100%. Mennesker skal ikke anses for at være en del af en maskine på lige fod med de maskiner, der var dukket op i forbindelse med den industrielle revolution eller sagt på en anden måde: menneskets adfærd og reaktionsmønstre er ikke fastlagt og forudbestemt og står ikke til ændre. Menneskets reaktioner og adfærdsmønstre er bestemt af grundlæggende arvelige egenskaber og også i høj grad af udefrakommende, miljøbestemte forhold, som fx trivsel og gruppetilhørsforhold, også kaldet det psykiske miljø. Og hvis virksomhederne har en sund politik, ja så forekommer mobning hellere ikke, fordi så har man allerede lavet et godt arbejdsklima for sine medarbejder. Hvis den slags ting sker på en arbejdsplads, så har man en god mægler som løser problemer med de individuelle partner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...