Lav et virtuelt kulturhus

KULTURHUS:I slutningen af 60¿erne blev Thy invaderet af en gruppe unge mennesker, der opførte sig på en helt anden måde, end man var vant til i Thy. Ikke alene opførte de sig helt forkert, men de ville også bo helt anderledes. De blev et angreb på den måde, man i Thy mente, at livet skulle leves og indrettes på. Sådan opførte og levede man ikke, og den lokale modvilje har så gennem årene ført til, at de ressourcestærke er flyttet, og de ressourcesvage er blevet hængende i et bofællesskab baseret alene på overlevelse, fordi fællesskabet mangler de ressourcestærke til at udvikle det. Den manglende lokale forståelse af, at tilværelsen kan leves på mere end en måde førte til, at et muligt tilværelseseksperiment blev forvandlet til et socialt problem. Det forløb skulle jo nødig gå hen og blive et billede på den fremtidige udvikling for hele Thy. Det er helt fint med natur og nationalpark, men hvis der ikke er nogen thyboer til at glæde sig over det, kan det jo ret beset være ligegyldigt for thyboerne. Det kan ikke være nok, at borgerne i resten af landet er glade for, at der nu ligger et stykke sikret natur oppe i Thy. Det er godt med natur, men engang imellem skal der også noget andet til. Noget af det, som de andre borgere bruger, når de ikke vil nyde naturen i Thy. Noget andet kunne være et kulturhus i Thisted. Det er en selvfølge, at de, der kæmper for et kulturhus, kun har øje for dets positive effekt, men det bør ikke bare afvises som unuanceret optimisme, så man endnu engang træffer en endelig beslutning på grundlag af en forældet opfattelse. Thisted kommune mangler millioner på sit budget, og beløbet synes at vokse for hver gang det omtales i Thisted Dagblad, men der er nok alligevel råd til at udskyde salget af grunden på havnen et år. Det er en ret værdifast beliggenhed, der ikke er afhængig af udviklingen på boligmarkedet. Hvis konjunkturerne skulle ændre sig, er det værste, der kan ske, at en eventuel fremtidig bygherre af boliger kommer til at tjene en million mindre, og det er jo ret beset ikke kommunens problem, så at udskyde et eventuel salg til boligbyggeri et år, er der råd til. Man kan bruge året til at få lavet en hjemmeside for kulturhuset i Thisted, som Thisted Dagblad med garanti gerne vil administrere, så den bliver levende. Lav et virtuelt kulturhus og lad de engagerede blive bestyrere af kulturhuset og fortælle de borgere, det fremtidige kulturhus henvender sig til, hvilket koncerter, udstillinger mv., der nu vil finde sted i Thisteds virtuelle kulturhus. Lad den engagerede kulturjournalist, der passer stoffet i Thisted Dagblad og hjemmesiden tage fat i politikere og andre skeptikere, og lad os få belyst holdbarheden i deres indvendinger. Det kan der komme mange gode artikler ud af - også i Thisted Dagblad. Lav et debatforum, hvor thyboerne kan fortælle, hvad de vil have eller ikke vil have. Thisted skal ikke have et kulturhus, fordi alle andre også har det. Vi skal heller ikke ikke-have et, fordi situationen lige her og nu synes lidt økonomisk uoverskuelig. Vi skal have et kulturtilbud og måske et hus, der dækker også det, vi måske ikke troede vi havde behov for, og det har kommunen råd til at bruge et år på at få afklaret. Det kan jo være, at et kulturhus kan være til nytte.