Lav ikke flere ulykker

Dødsulykken ved tunnelen, blev for pårørende til den dræbte, og de tilskadekomne dybt tragisk.

Mens den for visse lokalpolitikere, nærmest kom som en gave sendt fra himmelen. Ganske skruppelløst, benyttede man sig af lejligheden til, at transformere andres ulykke om til et længe savnet argument, som de kunne bruge i deres bestræbelser på at få Staten til at finansiere en vestlig forbindelse (som jo også vil være en stor ulykke). At man kæmper for det man tror på har jeg fuld respekt for, men det argument, der her hives frem, er simpelt hen for sølle! Jeg har den dybeste medfølelse med de berørte, og er helt bevidst om, at den tragiske ulykke var til stor sorg og voldsom gene for mange mennesker. - Ingen tvivl om det… Og vel ville det da være bekvemt med en ekstra forbindelse hver evig eneste gang der skvatter en bro ned! Nu har jeg godt nok ikke på stående fod, beregningerne for hvor ofte det vil ske, men til gengæld har jeg statistikken for den fjordkrydsende trafik i Nordjylland. Den fortæller at trafikken på Limfjordsbroen, siden 1992, konstant har ligget, på lidt under 30.000 biler pr. gennemsnits døgn. Trafikken i tunnelen er siden 1992 steget fra knap 30.000 biler, til op mod. 60.000 biler. Hvor er det så der en dag evt. opstår problemer? Tallene taler deres tydelige sprog! Den bedste løsning på landsdelens trafikale udfordringer, vil være, at der på et tidspunkt laves et ekstra rør. Indtil der opstår kapacitetsproblemer, vil det være fuldt ud tilstrækkeligt, med en udbygning af vejene på begge sider af tunnellen, altså den såkaldte 0+ løsning. At dele motorvejsnettet ved Dall, for så at pakke Aalborg ind mellem to motorveje virker for mig helt hen i vejret. Vi har i forvejen en motorvejsudfletning nord for fjorden! De tværgående veje i Aalborg er i øvrigt heller ikke bygget til at bære den mængde trafik, som en vestlige forbindelse, fører med sig. Ved kommende ulykker, er det vigtigt, at beredskabet er i top, og jeg synes, at den indsats, der i disse dage har været ydet, af redningsfolk, politi, og andre, har været helt fantastisk. Jeg er også imponeret over hvor grundigt vi hele tiden blev holdt ajour med situationen, gennem medierne. Jeg mangler ord til at beskrive min beundring over den kæmpe indsats der blev ydet af de folk, der fik til opgave at rydde op efter ulykken. Det var helt utroligt hurtigt de fik åbnet for trafikken igen! Jeg synes selvfølgelig der skal gøres alt for at der ikke fremover sker ”Havari” på vejnettet, men at Nordjyske politikere, i skyggen af ulykken, farer i blækhuset, og skriver en klagesang til Trafikministeren, forekommer mig at være tegn på manglende situationsfornemmelse. Eller også har de været lidt i chok. En måde at undgå fremtidig kaos ved udmundingen af tunnelen, kunne jo være at undlade at reetablere ”Borgmestersvinget” det er ikke udpræget godt begavet, at lave en udfletning, så tæt på tunnelen! - Og den gamle bro var i hvert fald ikke slidt op! Lidt overdrevet kan man vel sige, at den kun var en smutvej for Aalborggensere, som skulle i svømmehallen! Jeg har ikke fantasi til at tror politikerne på Christiansborg, vil hoppe på de lokale politikers forsøg på at udnytte en tragisk ulykke til at kradse en 3. limfjordsforbindelse ud af Statskassen. Jeg har tillid til at de værger sig ved at skyde 3,5 milliarder i en forbindelse, som Naturklagenævnet, netop har underkendt som ugyldig, og som trafikforskere siger, er unødvendig.