Lav kampagne

Supplerende kommentar til Else Marie Bachs indlæg (27.2.) grøfterensningsdag.

Sidste år var vi nogle få stykker, der bidrog med indlæg i NORDJYSKE vedr. svineriet overalt i rabatter og grøfter, og nu tager E.M.B. så også emnet op - dejligt! Det er flot, når en beboerforening kan arrangere en fælles oprensningsdag, men hvad gør vi , der bor på landet med marker bl.a. op til hoved- og landeveje, hvor der ingen beboerforening er. Ja, man tager nogle sorte sække, gummistøvler på og tager så igen en tørn i grøften, i hvert fald ud for og også lidt inde på vore egne marker: På en lille kilometer blev der samlet fire sorte sækkefulde, onsdagen inden sneen kom. Det er altså meget. Jeg kan også varmt anbefale alle bilister at tage en cykel- eller gåtur langs vejen. Det kunne være, at nogle fik noget at tænke over. Udover E.M.B.’s nævnte diverse materialer i grøfterne, kan jeg erfaringsmæssigt meddele, at der findes umådeligt mange tomme cigaretpakker, samt adskillige McDonald’s-efterladenskaber samt kakaomælkkartoner i flere størrelser. Fantastisk, som der bliver spist, drukket og røget i de danske biler: Retfærdigvis er det jo heldigvis ikke alle bilister, der griser i naturen. Byerne lider mere eller mindre samme kranke skæbne. En del turister klagede sidste år over, at København var alt for beskidt, og jeg selv gjorde samme erfaring, men det er desværre det samme i alle byer: Hvorfor kan vi ikke hver især tage et ansvar for, at vort land ser ordentligt ud? Skal der sættes flere affaldskurve op i byerne og skrællecontainere på raste- og parkeringspladser? Problemet er bare, at der er folk, som sætter/smider deres affald der, i stedet for på genbrugspladserne. Så hvad stiller vi op med.de personer, som er det vi populært kalder “uden for pædagogisk” rækkevidde, som jo er totalt ligeglade? Hvorfor kan nogle byer og land (ekspl. Singapore og Holland) være fri for svineriet? Def er jo lokalbefolkningen og ikke turisterne, der sviner. Vi kan lovgive, at det er forbudt, men hvem skal effektuere denne lov? Hvordan effektuerer førnævnte by/land? Er det simpel opdragelse? Pudsigt som en befolkning kan have en meget bastant mening om miljøet, når det gælder landbruget, men ikke i deres eget nærmiljø. Hvordan ændrer man en befolknings holdning fra ligegyldighed til ansvar? Jeg mener, at Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Landbrug igen i år arrangerer en affaldsindsamlingsdag på landsplan medio april. Men er det medlemmerne af disse to foreninger, der laver svineriet, eller er det bare dem, det går ud over? Kunne man ikke forestille sig en kampagne ligesom den med sikkerhedsselerne for et par år siden, dog med et noget mere seriøst ordvalg, hvor f.eks. staten, kommunerne, Miljøministeriet, Dansk Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Landbrug i fællesskab stod bag? Kunne det have en effekt, at reklamere i dagblade, på busser, i nær- og fjerntoge, og på emballager af flasker, dåser og cigaretpakker, eller er det et alt for ambitiøst forslag? Hvor er i øvrigt landets lokalpolitikere i omtalte sammehæng? Drømmen er at kunne færdes i naturen, på gader og veje og være stolt af, at der kun findes det, der skal være, og byde vore turister velkommen til et rent land.