Lokalpolitik

Lave vandafgifter bremser for en løsning af slamproblemerne

Thisted bruger kun halvt så mange penge på forsyning som kommuner i gennemsnit gør.

Når Thisted Kommune ikke har råd til at etablere overdækning af et kombineret spildevands- og regnbassin ved Hundborgvej, er de lave vandafledningsafgifter i kommunen en medvirkende årsag. En oversigt over de kommunale nøgletal på Indenrigsministeriets hjemmeside viser, at Thisted Kommune i 2007 budgetterer med 2322 kroner i udgift pr. indbygger til forsyningsvirksomhed. Landsgennemsnittet er 4695 kroner. Derimod halter Thisted Kommune ikke så langt bagefter, når det gælder anlægsudgifter på forsyningsområdet, hvor der i år bruges 682 kroner pr. indbygger mod 942 kroner på landsplan. Forsyningsvirksomheden, der omfatter både vand og varme, er et brugerfinansieret område. Det vil sige, at der ikke er flere penge at gøre godt med, end der er indtægter. Som en følge af kommunesammenlægningen 1. januar besluttede Thisted Byråd imidlertid at sætte vandafledningsprisen ned for at tilgodese fiskeindustrierne i Hanstholm. En harmoniseret og vægtet pris for vandafledning ville blive på 18,10 kroner pr. kubikmeter, men det ville give fiskeindustrierne i Hanstholm et omkostningschok, og derfor blev byrådet enigt om en pris på 15 kroner pr. kubikmeter i år. Det betød, at Thisted Kommune mistede en indtægt på 2,7 millioner kroner i forhold til, hvad der var kommet ind, hvis afledningsprisen var fastholdt på 18,10 kroner pr. kubikmeter. Dette sættes ifølge byrådsmedlem Morten Bo Bertelsen (S) i relief, når forsyningschef Ejgil Haurum i Thisted Dagblad i går siger, at det handler om benhård prioritering, når en overdækning af regnvandsbassinet ved Hundborgvej til en investering på fem-otte millioner kroner ligger en årrække ud i tiden. - Jeg har fuld forståelse for, at vi skal sikre rimelige forhold for Hanstholm Havn, men prisen for de lave takster er altså, at vi ikke kan lave de ting, vi gerne vil, siger Morten Bo Bertelsen. Han stillede sig i sin tid kritisk overfor nedsættelsen af spildevandsafgiften i den nye Thisted Kommune, idet han i byrådsdebatten understregede, at afledningsprisen i Hansthom havde været kunstigt lav, fordi den daværende kommune havde undladt at foretage de nødvendige investeringer på spildevandsområdet. Morten Bo Bertelsen vil fremover argumentere for, at forbrugernes vandafledningsafgift skal afstemmes nøjere efter behovet. - Næste gang vi kigger på tallene, skal vi drøfte, hvor godt et forsyningssystem vi vil have, siger socialdemokraten fra Frøstrup.