Energiselskaber

Laver gylle til gas for 12 mio. kr.

Landmand fra Vindblæs laver anlæg til to varmeværker -og han forventer at få den store investering fornuftigt forrentet.

Jesper Krogh Larsens mange grise kan godt indstille sig på at få gang i gylleproduktionen, så varmeforbrugerne kan få noget billig varme. Investeringen i biogasanlægget bliver på ca. 12 mio. kr. Jesper Krogh Larsen har grise to steder i Vindblæs, to steder i Han Herred (lejede bygninger) og tre steder i Vendsyssel (lejede bygninger). foto: henrik bo

Jesper Krogh Larsens mange grise kan godt indstille sig på at få gang i gylleproduktionen, så varmeforbrugerne kan få noget billig varme. Investeringen i biogasanlægget bliver på ca. 12 mio. kr. Jesper Krogh Larsen har grise to steder i Vindblæs, to steder i Han Herred (lejede bygninger) og tre steder i Vendsyssel (lejede bygninger). foto: henrik bo

12 mio. kr. Det bliver en investering af den kaliber svineavler Jesper Krogh Larsen fra Vindblæs skal ud i, efter forbrugerne under de to varmeværker i Vindblæs og Løgstør har sagt ja til at indgå ægteskab. En fusion mellem de to værker blev godkendt tirsdag aften. Det betyder, at en aftale - som de to varmeværkers bestyrelser har indgået med landmanden om opførelse af et stort biogasanlæg i Vindblæs - nu kan sættes i værk. Jesper Krogh Larsen forventer at byggeriet af biogasanlægget kan påbegyndes 1. februar næste år - og at det kan stå færdigt seks måneder senere. Værket skal placeres på en af Jesper Krogh Larsens marker i den sydøstlige ende af Vindblæs - bag ved DLG. Jesper Krogh Larsen lægger ikke skjul på, at han naturligvis forventer at få sin investering fornuftigt forrentet, men han slår samtidig fast, at hovedårsagen til at gå ind i etableringen af biogasanlægget er et ønske om at få en ordentlig gasforsyning til varmeværkerne. Beregninger slog fejl Da kraftvarmeanlægget i Vindblæs blev bygget sidst i 90erne var hele idéen at der skulle komme store mængder skraldgas fra affaldsdyngerne på lossepladsen Renovest i Oudrup, men beregningerne slog fejl. Det viste sig at der slet ikke var den gas, som man ellers havde regnet sig frem til. Siden har man måtte bruge store mængder dyr naturgas i stedet for til værkets motorer. - Det er omkring fire år siden, at jeg havde de første drøftelser med den gamle bestyrelse i Vindblæs Kraftvarmeværk om etablering af et biogasanlæg i Vindblæs. - Men dengang strandede det på, at varmeforbrugerne i Vindblæs kun kunne bruge 700.000 kubikmeter og det var for lidt til at forrente en investering af den kaliber vi skal ud i. - Men da det nye projekt inkluderer Løgstør - og vi nu snakker om to millioner kubikmeter gas - ja, så kan investeringen godt betale sig, fortæller Jesper Krogh Madsen. Han oplyser, at der skal opføres to såkaldte reaktortanke på hver 3000 kubikmeter for at lave de to millioner kubikmeter gas. Der skal desuden opføres et 6-800 kvadratmeter stor hus, som blandt andet skal indeholde pumper og siloer samt separationsanlæg. Også majs og glycerin Anlægget skal lave gas af dels gylle fra de grise Jepser Krogh Larsen producerer på sine gårde i Vindblæs, men ¿brændstoffet¿ i anlægget bliver også majs og glycering. Gyllen til anlægget vil blive pumpet i rørledninger fra Jesper Krogh Larsens stalde i Vindblæs.