Lavere bruttoløn -flere arbejdspladser

Jens Pedersen, Mysundevej i Frederikshavn, synes at have forstået det, som ikke kan bankes ind i hovedet på hverken politikere/økonomer eller fagforeningsfolkm nemlig at det er ikke bruttolønnens størrelse, der er afgørende for, hvor "rige" vi er.

Altså overordnet er jeg enig i princippet, at jo lavere bruttoløn vi i Danmark, jo flere arbejdspladser vil der også blive skabt. Derom ikke den mindste tvivl. Det er i øvrigt så logisk i sig selv, at ganske almindelige mennesker kan forstå det. Det har jeg jo i øvrigt givet udtryk for her i disse spalter flere gange tidligere. I den konkurrenceprægede verden, vi lever i, er høj bruttoløn på grund af et for stort offentlig/uproduktivt forbrug gift for konkurrenceevnen. Altså jo lavere bruttoløn, der er nødvendig for at have den nuværende realløn/nettoløn købekraft jo bedre. Altså deraf også en bedre konkurrenceevne. Det er ikke på reallønningerne/købekraften, der skal spares. Det er på statens udgifter i første række. Og der er jo masser af muligheder. Jens Pedersen nævner det allervigtigste punkt i den forbindelse, nemlig arbejdsløshedsunderstøttelsen. Hvis vi vil konkurrere med den globale verden, vi lever i, skal vi ned i bruttolønninger.Ellers flytter arbejdspladserne hen til et land, hvor omkostningerne passer til konkurrencen på markedet. Et andet og vigtigt område er den rekordstore offentlige sektor, vi har i Danmark, som nu også Fogh tilbeder. Det er ikke den svulmende offentlige sektor som sådan, Fogh tilbeder (det bekræftes tilfulde i Foghs bog fra socialstat til minimalstat). Det er stemmerne i sektoren, Fogh tilbeder. Den, der behersker stemmerne i den offentlige sektor, er det kommende valgs vinder. Der skal sættes markant ind på, at modernisere/ simplisere love og skatte regler, således at IT-tidsalderen for alvor kan generere besparelser på det administrative område, så vi kan få konverteret offentlige stillinger til valutaskabende stillinger i det private produktive erhvervsliv. Bemærk at det er i den administrative del af den offentlige sektor, der skal spares stillinger, ikke på pleje, sygehuse,undervisning og ældreområdet. Ligesom den arbejdsløse, der flyttes fra arbejdsløshed til beskæftigelse i det private erhvervsliv er et plus på statens financer på ca. 225.000 kr., har en offentlig ansat, der flyttes fra den offentlige sektor til det private erhvervsliv samme positive effekt, nemlig 225.000 kr. Det er besparelser, der batter og kun gør alle rigere. Så dersom politikerne tør, er der masser af muligheder, der kan sikre og skabe flere arbejdspladser i Danmark, ligesom der er masser af muligheder for, at bevare vores velfærdssamfund, blot vi erkender at det bevares kun gennem velstand for så mange som mulig. Derfor skal politikerne også turde anvende de løsningsmuligheder, der sikrer vores velstand/velfærdssamfund uden hensyn til egen karriere og taburetkløe. Må modet komme med det nye år, til alle der vil Danmark det bedste. Godt nytår til alle NORDJYSKE's læsere!