Lavere pris til privathospitaler

Når patienter fra 1. juli igen får ret til - på det offentliges regning - at lade sig behandle på privathospital, hvis ventelisten er på over en måned, bliver prisen markant lavere end hidtil.

K vil have taksten sænket forbehandling på privathospitaler.

K vil have taksten sænket forbehandling på privathospitaler.

I hvert fald lægger vicestatsminister Lene Espersen (K) nu op til at sænke den pris, det offentlige skal betale privathospitalerne, med 25 procent. Det sker efter lang tids kritik fra oppositionen og regionerne af, at prisen var for høj. I regionerne hilser man den konservative melding velkommen. Privathospitalerne er derimod fortørnede. - Vi vil ikke kunne leve af det, hvis de sænker satserne med 25 procent. Den luft er der simpelt hen ikke i budgetterne, siger formanden for Sammenslutningen af Privathospitaler i Danmark, Nis Alstrup, til Politiken. - Det handler grundlæggende om at sikre en fair konkurrence. Det tror jeg også, at privathospitalerne i det lange løb er bedst tjent med. Vi vil ganske enkelt bedrive ordentligt købmandskab for skatteborgernes penge, siger Lene Espersen i en udtalelse. Bag det konservative udspil ligger erfaringerne fra en række udbud af pakker af undersøgelser og behandlinger, som regionerne i den seneste tid har lavet. Her viser tallene - også i Region Nordjylland - at prisen er markant lavere end den, der hidtil har været aftalt med privathospitalerne for individuelle behandlinger. Det var efter afslutningen af sidste forårs konflikt på sundhedsområdet, det såkaldt udvidede frie sygehusvalg blev sat midlertidigt ud af kraft. Før det skete, havde en patient ret til, når ventetiden i det offentlige oversteg en måned, selv at kontakte et privathospital og lade sig behandle dér på regionens regning. Mens denne ordning er suspenderet, har regionerne i stedet udbudt et antal pakker af behandlinger på privathospitalerne. For patienten har den helt store forskel været, at hun ikke selv har ret til at vælge en privat behandling på det offentliges regning. Det er lægerne på sygehusene, der vurderer, hvilke af de ventende patienter der skal henvises til privathospitalerne. V og K uenige Til sommer får den enkelte patient atter mulighed for suverænt at beslutte, at hun vil behandles på privathospital på det offentliges regning, hvis ventetiden i det offentlige overstiger en måned. De Konservative vil imidlertid med det nye udspil prøve at sikre, at færre patienter overhovedet kommer så langt. For det andet element i udspillet er, at regionerne skal motiveres til i højere grad end før at udbyde pakker med behandlinger på privathospitaler, således at patienter kan henvises hertil, før fristen på en måned indtræder. At det er De Konservative og ikke regeringen, der kommer med udspillet, skyldes, efter hvad NORDJYSKE erfarer, at der i længere tid har været uenighed internt i regeringen om problemstillingen. Venstre har været forbeholden over for et udspil, der kunne opfattes sådan, at samfundet nu i en årrække har forgyldt privathospitalerne.