Lavere priser på el er i vente i BOE

Prisfaldet betyder ca. 100 kroner for en gennemsnitsforbruger

BRØNDERSLEV:Der kan ventes lavere priser på el. Det mener formand for bestyrelsen for Brønderslev og Oplands Elforsyning, Erling Andreasen. På repræsentantskabsmødet sagde han, at gennemsnitsprisen for en almindelig forbruger for hele 2004 ventes at blive 1,44 kr. pr. kWh med alle statsafgifter. - Det er et samlet fald på 2,5 øre pr. kWh i forhold til 2003. Det er jo positivt, når vi de seneste år kun har kendt til stigende el-priser, sagde Erling Andreasen. Faldet svarer til godt 100 kroner på årsbasis for en gennemsnitsforbruger. - For hele 2004 forventes en gennemsnitspris på markedsbaseret el pr. ca. 27 øre pr. kWh. Prisen blev 1. maj sænket til 26,25 øre pr. kWh, og denne pris forventer vi at kunne holde uændret indtil årsskiftet. Med de nu fortsat dårlige vandprognoser for de norske og svenske vandkraftmagasiner forventer vi, at prisniveauet for 2005 forbliver som i 2004 med en pris på markedsel på ca. 27 øre pr. kWh. - Det danske el-marked har med den skelsættende dato - 1. januar 2003 - nået den totale markedsåbning. Markedet blev på landsplan med et slag udvidet fra ca. 2.500 til ca. 3 mio. kunder med markedsadgang, og der var frem mod 1. januar stor spænding om, hvor mange kunder, der ville benytte sig af denne mulighed, sagde Erling Andreasen. - Opgaven med at gennemføre det frie marked har været en stor administrativ og teknisk udfordring for samtlige selskaber for at få de forskellige systemer til af fungere, så de vil være i stand til at håndtere leverandørskifte, så det kunne ske nemt, elektronisk og uden begrænsninger for, hvor i landet vore kunder bor. - Efter nogle begyndervanskeligheder er disse systemer i starten af året kørt ind, og vi kan med tilfredshed konstatere, at BOE løste sine opgaver til tiden og stort set uden væsentlige problemer. - Men der er brugt mange ressourcer og store pengebeløb for at få systemerne til at virke, og det er lidt bekymrende, at et så stort apparat med udveksling, at kun ca. 300 af vore kunder valgte en anden leverandør, og ca. 20 procent af disse valgte vort eget handelsselskab, Nordjysk Elhandel. På landsplan har ca. 75.000 kunder skiftet leverandør, og her er det særligt erhvervskunderne, der har taget markedsåbningen til sig.