Mariagerfjord

Laveste antal skadestuebesøg

Der var i 2003 i alt 1.001.022 skadestuebesøg. Det er det laveste antal i perioden 1995-2003, som er den periode, hvor Sundhedsstyrelsen har modtaget indberetninger om skadestuebesøg til Landspatientregisteret. Besøgene er ulige fordelt over ugen. I timerne fra 4 til 6 ugens første fire dage var der i gennemsnit under 20 skadestuebesøg, hvilket er det laveste gennem hele ugen, mens der i gennemsnit var flest skadestuebesøg om mandagen i timerne fra 10 til 15 med mere end 200 besøg i timen. Set over årets måneder var der færrest skadestuebesøg i vintermånederne med i gennemsnit cirka 2500 daglige skadestuebesøg, mens der var flest i juni og august måneder med i gennemsnit cirka 3100 besøg. Fra 1999 og frem 2002 steg antallet af skadestuebesøg år for år til i alt 1.074.350 besøg i 2002, hvilket er det højeste antal i perioden 1995-2002, men fra 2002 til 2003 faldt antallet med hele 6,8 procent eller 69.083 besøg. Faldet er sket ved stort set alle skadestuer og dermed ved såvel somatiske som psykiatriske skadestuer.

Forsiden