Mariagerfjord

Laveste antal skadestuebesøg

Der var i 2003 i alt 1.001.022 skadestuebesøg. Det er det laveste antal i perioden 1995-2003, som er den periode, hvor Sundhedsstyrelsen har modtaget indberetninger om skadestuebesøg til Landspatientregisteret. Besøgene er ulige fordelt over ugen. I timerne fra 4 til 6 ugens første fire dage var der i gennemsnit under 20 skadestuebesøg, hvilket er det laveste gennem hele ugen, mens der i gennemsnit var flest skadestuebesøg om mandagen i timerne fra 10 til 15 med mere end 200 besøg i timen. Set over årets måneder var der færrest skadestuebesøg i vintermånederne med i gennemsnit cirka 2500 daglige skadestuebesøg, mens der var flest i juni og august måneder med i gennemsnit cirka 3100 besøg. Fra 1999 og frem 2002 steg antallet af skadestuebesøg år for år til i alt 1.074.350 besøg i 2002, hvilket er det højeste antal i perioden 1995-2002, men fra 2002 til 2003 faldt antallet med hele 6,8 procent eller 69.083 besøg. Faldet er sket ved stort set alle skadestuer og dermed ved såvel somatiske som psykiatriske skadestuer.