Trafikulykker

Laveste antal trafikuheld i 25 år

73 tilskadekomne - heraf tre dræbte i 2010 er det laveste antal i Hjørring Kommune i 25 år.

Der var 73 tilskadekomne i trafikken i 2010. Det er det laveste antal i 25 år. Arkivfoto: Peter Broen

Der var 73 tilskadekomne i trafikken i 2010. Det er det laveste antal i 25 år. Arkivfoto: Peter Broen

Trods hårde vintre med glatte og efterfølgende hullede veje går det den rigtige vej med trafiksikkerheden i Hjørring Kommune. I 1985 var der 227 tilskadekomne og dræbte på vej-ene i Hjørring Kommune. Det var i 2010 faldet til 73, fordelt på 115 trafikuheld. Dermed har man nået det laveste niveau i 25 år. I en ny uheldsrapport fra Hjørring Kommune tilskrives det store fald et større fokus på trafiksikkerhed, både gennem kampagner og gennem ombygning af vejstrækninger og kryds, mere sikre køretøjer, samt skærpede straffe for trafikforseelser. Sorte pletter fjernet - Fra kommunens side har vi virkelig været på nakken af de sorte pletter i kommunen, fastslår formand for kommunens teknik og miljøudvalg, Jørgen Bing (SF), der glæder sig over udviklingen. Foreløbigt tyder det dog på, at antallet af tilskadekomne i trafikken igen vil stige lidt her i 2011. Kommunen er også meget bevidst om, hvor der skal sættes ind, hvis antallet af trafikuheld skal yderligere ned. - Det er blandt de unge mænd, der i mange tilfælde kører når de har drukket, konstaterer Jørgen Bing. De 18-24 årige mænd er overrepræsenteret i statistikken over trafikuheld, og i hver femte uheld er der spiritus indblandet. Den andel er højere end på landsplan. Bedre offentlig transport - Jeg tror, vi kan nå en del ved at forbedre mulighederne for offentlig transport, så de fristes til at sætte sig bag rattet når der er drukket. Men selvfølgelig er der en gruppe, som er udenfor pædagogisk rækkevidde, siger Jørgen Bing. I 2010 vedtog byrådet en trafiksikkerhedsplan, som prioriterer 53 forskellige projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden - blandt andet på skolevejene. 61 procent af de tilskadekomne i trafikken er fører eller passager i en bil. Tilskadekomne på motorcykel udgør syv procent, knallerter 15 procent, cykler 10 procent og fodgængere syv procent. Antallet af uheld med cykler er også faldet markant i de sidste ti år, mens knallertuheldene har været mere svingene - dog med en faldende tendens.