Lavteknologisk tagrenderenser

?Angående tagrendestøvsuger ønsker jeg mig, at løvsugerfabrikanterne laver deres produkt, så det ved påsætning af tilpasningsrør også kan klare tagrender m.m. Mens vi venter på bedre løsninger, klarer vi os dog - som det fremgår af foto - med lavteknologi: En wc-børste til en tier på en hasselkløft. Den har sin plads ved nedløbet. Vandet smutter fint igennem, men ikke bladene, og man slipper ikke for at rense omkring den af og til. Det ene ben af kløften skal så være så langt, at man kan feje tagrenden nedefra. Da jeg har en del gulnet træ, vil jeg osse spørge, hvor man køber de ulovlige produkter til blegningen i literdunke? Alice !Du har helt ret: En løvsuger burde med lidt fingersnilde kunne bygges om til en tagrende-suger. Vi venter på, at opfindelsen ser dagens lys, og lader os indtil da inspirere af din lavtekniske løsing. Ulovlige produkter til rensning af gulnet træ? Det skulle vel ikke være brintoverilte, du tænker på - men det er altså ikke spor ulovligt. Det er bare sammenblandingen med samlmiakspiritus, som er betænkelig, fordi de to kemikalier reagerer så voldsomt med hinanden, at det syder og bobler. Hvis man har en større mængde i en kande,kop, skål, spand eller ligende, kan det ligefrem stødkoge - altså sådan en slags eksplosion, men uden stjerner og knaldeffekter. Løsingen er at nøjes med brintoverilte - det er langsomemre, men giver noget af den samme effekt. Eller man kan, som tidligere nævnt - stryge træet med først salmiak og derefter brintoverilte. Så sker blandingen først på træet - altså ingen risiko og med den sidegevinst, at de dyre dråber rækker længere. De spilder jo så at sige ikke krudtet på at reagere med hinanden i spanden, fordi processen først starter ved balnidng direkte på træværket. Hvor du kan købe brintoverilte i dunke - jeg ved det ikke, men vil gerne høre om det. Kjeld Bjerre