Lavtlønnet uden at være fattig

Selv om oppositionspartierne hævder, at den nuværende regering er årsag til større uligheder i samfundet, viser de seneste officielle tal, at det ikke er tilfældet.

Skattepolitik 16. januar 2007 21:31

Heldigvis – for det har aldrig været regeringens hensigt med den politik, der føres. Alle grupper i samfundet har ifølge statistikkerne fået del i den stigende velstand, og Danmark er faktisk blandt de lande, hvor indkomsterne er mest ligeligt fordelt. Der findes ikke en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, for det er meget svært at definere begrebet fattigdom ud fra et indkomstniveau. Man er jo ikke nødvendigvis fattig, fordi man har en lav indkomst i en periode. For eksempel skal der som regel kun skrives beskedne beløb på selvangivelsens rubrik for indkomster, mens man studerer eller tager fri nogle måneder for at rejse jorden rundt eller er ved at starte egen virksomhed – uden at man af den grund føler sig særlig fattig. I en diskussion om fordelingen af indkomsterne i et samfund kan man tale om størrelsen på den såkaldte ”lavindkomstgruppe”. Denne gruppe defineres som de mennesker, der tjener mindre end gennemsnittet af indkomsterne i landet. Der er ganske vist sket en stigning af antallet af personer i denne gruppe i de seneste år – fra 215 ud af 1000 i 2001 til 260 ud af 1000 i 2004. Men det skyldes først og fremmest, at væsentligt flere er kommet i arbejde i denne periode, og når de er i beskæftigelse og får en god løn, stiger det gennemsnitlige indkomstniveau selvsagt. Alligevel skal det noteres, at selv om lavindkomstgruppen er blevet større i antal personer, er den fortsat relativt lille i Danmark sammenlignet med samtlige OECD-lande. Mindre end fem procent af danskerne kan placeres i denne gruppe. Samtidig skal man være opmærksom på, at samfundet udvikler sig. Det resulterer blandt andet i, at der hele tiden sker en stor udskiftning i lavindkomstgruppen. Ifølge statistikkerne forlader godt halvdelen af disse mennesker gruppen hvert år. Det sker eksempelvis ved, at de pågældende kommer i arbejde eller får et nyt job og mere i lønningsposen og kommer op over gennemsnittet af samtlige indkomster. Der vil i sagens natur altid være nogen, der tjener mindre end gennemsnittet, men det er jo ikke det samme som at de er fattige. Derfor er det mere relevant at se på forskellene på indkomsterne i et samfund, når vi taler om uligheder. Og der kan vi konstatere, at Danmark har relativt små indkomstforskelle sammenlignet med de europæiske lande, som vi sædvanligvis sammenligner os med. Derfor mener jeg, at det faktisk ikke står så skidt til herhjemme. Og der er i hvert fald ingen grund til at forsøge at bilde befolkningen ind, at de rige er ved at blive voldsomt rigere og at det sker på bekostning af en stadigt større gruppe fattige. Det er der nemlig ikke belæg for. [ Birgitte Josefsen, Hybenvej 62, Brønderslev, er folketingsmedlem (V). E-mail: birgitte.josefsen@ft.dk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...