Lokalpolitik

LE Camping får plads til udvidelse

FREDERIKSHAVN:Plan- og Miljøudvalget har efter lange og seje forhandlinger sikret sig amtet accept til en overførsel af en lille trekant landzonejord til byzone. Det betyder, at LE Camping i Vangen, nu kan udvide arealerne frem med den store vejkarrusel og dermed få den plads, som centret længe har ønsket. Udvalget har endvidere accepteret, at den gamle Rigssal på Koktvedvej anvendes til kontorformål, selv om plangrundlaget ikke er i orden., Ejendomsselskabet Tieas, der ejer ejendommen er igang med at gennemføre den nødvendige procedure. Accepten er betinget af, at det lykkes at få tilpasset rammebestemmelserne for området. Imens drives der en IT-virksomhed på adressen. To af de nordligst placerede huse på Strandvej i Strandby ligger i landzone. De vil nu blive overført til byzone og samtidigt indrømmer Plan- og Miljøudvalget ejerne ret til at ombygge husene inden for en ramme på maksimalt 7,25 meter i højden. Mulighederne vil gælde for ejendommene Strandvej 120 og Strandvej 122.

Forsiden