Lokalpolitik

Leader+ projekt ikke efter regler

Bedre adskillelse mellem tilbygning og lærerværelse på Hørmested Skole

HØRMESTED:Leader+ projektet med at bygge et nyt foreningslokale som tilbygning til Hørmested Skole har været det mest omdiskuterede blandt de hidtil godkendte Leader+ projekter, og fornylig har der været rygter om, at projektet var standset på grund af den megen presseomtale. En samlet kommunalbestyrelse stod trods en del diskussion på kommunalbestyrelsesmødet i juni måned bag beslutningen om, at landsbyrådet i Hørmested kan arbejde videre med at skabe "Det virtuelle foreningssamarbejde". Det er blevet sagt i debatten, at projektet var en udvidelse af lærerværelset, og nu ændres der i de fremtidige bygningsmæssige rammer. - Tegningen var ikke lavet helt efter reglerne. Der var for åbent mellem Leader+ lokalet og lærerværelset, så der skal en væg og en dør op, siger Poul Dige Pedersen (V), formand for teknisk udvalg. Udvalget havde sagen med på det sidste udvalgsmøde udenfor dagsordenen som en byggesag, og udvalgsmedlemmmerne besluttede, at der meddeles landzonetilladelse på det foreliggende grundlag. Samtidig mener de ikke, at det er nødvendigt med en nabohøring og en høring ved Nordjyllands amt, da tilbygningen i planlovens forstand er af underordnet betydning. - Tilladelsen bliver hurtigst muligt sat i avisen for ikke at sinke byggeriet mere, tilføjer udvalgsformanden. Den omtalte tegning spillede også en vis rolle, da politikerne på kommunalbestyrelsesmødet i maj valgte at udsætte sagen til næste møde. Tegningen blev sendt med hastebud til mødet, men efter at have kigget på den en kort stund valgte politikerne alligevel at vente med at frigive ca. 198.000 kroner fra den kommunale Leader+ sum til projektet. Tiden indtil næste kommunalbestyrelse blev også brugt på at beregne den afledede kommunale driftsudgift som følge af projektet. Den ventes at blive på 9.520 kroner for 2004. Sammen med godkendelsen af "Det virtuelle foreningsarbejde" i juni godkendte kommunalbestyrelsen også en driftsaftale med brugerne omkring anvendelsen af den 35 kvadratmeter store tilbygning, der bliver en kommunal ejendom.