Retspleje

Ledelsen står skulder ved skulder

Enstemmende forklaringer fra den tidligere ledelse i Midtbank. Alle afviste, at de havde fortrolig viden, da de købte aktier

HERNING:Der er ingen slinger i valsen. Den tidligere topledelsen i Midtbank står skulder ved skulder i Retten i Herning, når det gælder forløbet omkring opkøbet fra den svenske Handelsbanken. Fredag, hvor den tidligere bestyrelsesformand, Ib Schmidt Hansen, den tidligere næstformand, Eskild Thygesen, og bankdirektør Bjarne Degn blev afhørt, stemte deres forklaringer på prekære datoer sammen. Dermed bakkede de også op om den tidligere ordførende direktør, Steen Hove, der torsdag blev afhørt i sagen om insiderhandel med Midtbank-aktier. Meldingen fra ledelsen til retten er klar: Vi har ikke købt aktier i Midtbank på baggrund af fortrolig viden. Det var først få uger før, Handelsbanken købte Midtbank den 11. april 2001, at direktion og bestyrelse var klar over, at der lå et svensk købstilbud på banken på heden. Midtbanks tidligere ledelse står tiltalt for at have købt over 100.000 aktier i Midtbank til banken ad tre gange. Anklager Jens Madsen er af den opfattelse, at ledelsen ved alle tre køb handlede aktier på fortrolig viden - og derved opnåede banken senere en fortjeneste på over 68 millioner kroner. Midtbanks aktier steg nemlig med 151 procent i april 2001, da det kom frem, at Handelsbanken ville købe den danske bank. De tre afhørte benægtede fredag hårdnakket, at der på noget tidspunkt før til allersidst lå reelle forhandlinger om et salg af Midtbank, selv om anklager Jens Madsen flere gange kunne fremdrage referater af telefonsamtaler og møder mellem Midtbank-ledelsen og repræsentanter fra Handelsbanken, hvoraf det fremgik, at prisen på Midtbank flere gange havde været et varmt emne. Ifølge de tre afhørte var der blot tale om følere og sonderinger. Den første gang, Handelsbanken fortalte, hvad den ville give for Midtbank-aktien, var ifølge den tidligere bestyrelsesformand, Ib Schmidt Hansen, den 28. august 2000. Det skete efter et møde på Harald Nyborgs hovedsæde i Odense - Ib Schmidt Hansens arbejdsplads - den 9. august samme år. - Min opfattelse af mødet med Handelsbanken var, at de videre drøftelser om samarbejde om eksempelvis salg af amerikanske aktier kunne ske på direktionsniveau. Der var ikke noget, der var et bestyrelsesanliggende. Derfor blev jeg utrolig overrasket over, at Jens Kragh fra Handelsbanken ringede til mig den 28. august, forklarede en tydeligt nervøs Ib Schmidt Hansen. Af et referat fra telefonsamtalen fremgår det, at der var mere i gang end blot et samarbejde mellem de to banker. I Ib Schmidt Hansens notat står der, at "jeg sagde til ham (Jens Kragh, Handelsbanken), at det han var i gang med, var en prissætning". Og derfor ville den tidligere bestyrelsesformand ikke fortsætte samtalen med Handelsbankens-medarbejderen: - Jeg lukkede hurtigt låget på den samtale, fortalte Schmidt Hansen i retten fredag. Det er op til anklager Jens Madsen at bevise over for domsmandsretten, at ledelsen vidste mere om Handelsbankens købstanker, end den giver udtryk for i dag. Og at man ved køb af 25.000 Midtbank-aktier i november 2000 var klar over den forstående fusion. Men skal man tro de tiltalte i sagen, blev hverken direktionen eller bestyrelsen underrettet om købet før et bestyrelsesmøde den 12. december. Eneste undtagelse var bankdirektør Bjarne Degn, som i dag fortsat er direktør i Handelsbanken. Han var af den daværende børschef, Ole Nørgaard, blev taget med på råd om handlerne. - Vi diskuterede, hvad vi skulle gøre. Og det endte med, at vi købte aktierne med henblik på videresalg ad to omgange. Det var mig, der forestod salget af aktierne, forklarede Bjarne Degn. Denne handel fik ikke alarmklokkerne til at ringe i Degns hovede - hans opfattelse var nemlig, at der ikke var nogen diskussion om fusion mellem Handelsbanken og Midtbank i gang. Af bestyrelsesreferaterne fra den svenske bank, tegner der sig dog et andet billede. Her fremgår det, at man den 26. oktober 2000, drøftede hvor meget man ville give for banken med hovedsæde i Herning. Den tidligere topledelse i Midtbank har forklaret, at de ikke set det svenske referat, før sagen mod dem begyndte. Men hændelsen indikerer, at de to banker havde hver deres opfattelse af de mange kontakter, der var mellem ansatte i de to banker. Den 2. februar 2001 var den gal igen. Realkredit Danmark havde en stor aktiepost på over 100.000 aktier, som de vil af med - og man henvendte sig endnu en gang til Midtbank for at høre, om der var interesse for aktierne. Efter en hektisk weekend, hvor hele bestyrelsen og direktionen blev underrettet om sagen, blev beslutningen truffet om at købe aktierne. Det skete på trods af, at årsregnskabet for 2000 blev offentliggjort samme dag - den 6. februar 2001. Indregnet i købet var en næse fra Københavns Fondsbørs, fordi banken overtrådte de interne regler om, at der ikke måtte købes egne aktier op i tre uger før, regnskabet skulle præsenteres. Ingen af de fire tiltalte så heller ikke på det tidspunkt møder og forhandlinger med Handelsbanken som skridtet på vej mod en overtagelse - på trods af, at tidligere ordførende direktør, Steen Hove, en lille måned før have udarbejdet skitserne til køreplanen for en svensk overtagelse. Midtbank-sagen fortsætter i Retten i Herning på onsdag, hvor blandt andre ansatte i Realkredit Danmark samt den tidligere børschef i Midtbank, Ole Nørgaard skal afhøres. /ritzau/