Vesthimmerland

LEDELSEN

Beredskabsforbundet Vesthimmerlands kreds ny kredsledelse ser sådan ud: Kredsleder Dorte Christensen, 1. vicekredsleder Brian Jensen, 2. vicekredsleder Niels Odgaard, kasserer Tina Larsen, tre valgte til kredsledelsen - Mie Kronborg, Jane Mortensen og Niels Mikkelsen, revisor Jørgen Hansen og Elly Andersen, revisorsuppleant Laila Henriksen og Niels Peder Nielsen, fanebærer Thomas Pedersen, fanebærersuppleant Mike Jensen og fanevagter Jørgen Konradsen og Henrik Mortensen.