Leder afskediget

Henning Dochweiler - fik kun to år som leder af refugiet Klitgården. Foto Peter Broen

Henning Dochweiler - fik kun to år som leder af refugiet Klitgården. Foto Peter Broen

SKAGEN:Lederen af refugiet Klitgården i Skagen, Henning Dochweiler, blev onsdag afskediget på grund af uoverensstemmelser med sin bestyrelse. Formanden for bestyrelsen, Karen Krause-Jensen, understreger, at afskedigelsen ikke har sammenhæng med den spektakulære sag om skulpturen Hyrden, som blev sat op ved Klitgården, uden de nødvendige myndighedstilladelser var i hus. – Der er sket fodfejl i sagsbehandlingen, men jeg kunne ikke drømme om at afskedige nogen af den grund, siger hun. - Bestyrelsen har truffet sin beslutning, fordi den har vurderet, at der ikke er grundlag for et konstruktivt samarbejde mellem lederen af Klitgården og bestyrelsen. Dochweiler fik mulighed for enten selv at sige op eller blive afskediget og foretrak altså det sidste. Afskedigelsen sker med virkning fra udgangen af oktober. Dochweiler er ikke fritstillet i opsigelsesperioden. Han oplyser, at hans faglige organisation er inddraget og har frarådet ham at uddybe baggrunden for afskedigelsen. Han vil derfor kun bekræfte, at han er blevet afskediget . At det er sket uden begrundelse Men at han godt kender baggrunden. – Det handler om ledelseskompetence, og hvordan forholdet skal være mellem bestyrelse og daglig leder. Henning Dochweiler kom til Klitgården for to år siden efter i 8 1/2 år at have været forstander på Askov Højskole. I perioden fra 1989 og frem til han tiltrådte i Askov sidst i 90'ene var han leder af Det danske kulturinstitut i Wien. Han er 61 år. – Både min kone Annette og jeg er faldet godt til Skagen og har fået et godt netværk her, siger Henning Dochweiler. – Jeg har ikke planlagt at gå på efterløn nu, og jeg er ked af at være blevet afskediget. Men det er bestyrelsen, der bestemmer.