Lokalpolitik

Leder efter en løsning i Tuen

Hvordan forhindrer man at der bygges en svinestald som er fuldt lovlig?

Den nye svi­ne­stald kom­mer til at lig­ge, hvor den gam­le lade ses, kun 105 me­ter fra Ast­rid Mølbaks hus. AR­KIV­FO­TO

Den nye svi­ne­stald kom­mer til at lig­ge, hvor den gam­le lade ses, kun 105 me­ter fra Ast­rid Mølbaks hus. AR­KIV­FO­TO

TUEN:To brødre i tuen vil bygge en ny svinestald, og det er de i deres gode ret til, selv om naboerne protesterer. Brødrene bygger ikke stalden for at genere naboerne, men det kommer de til. Lugten fra svinene kommer til at plage 85-årige Astrid Mølbak, der bor kun 105 meter fra den kommende svinestald, og gyllestanken vil næppe heller gavne besøgstallet i en af egnens store turistattraktioner, Ørnereservatet, der ligger lige i vindretningen, når vinden er i vest. Det er vinden tit her i Vendsyssel. - Det er vel at mærke fedesvineproduktion, der skal være i stalden. Det lugter ad H. til, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). - Det er en lidt ærgerlig sag, som Per Harfeld udtrykker det. Per Harfeld (V) er formand for Plan- og miljøudvalget i Hjørring Kommune, og han lovede at forsøge at finde en løsning på dilemmaet, da parterne i sagen forleden mødtes i Tuen. Det var Bjarne Laustsen, der indkaldte til forsoningsmødet, og alle parter var repræsenteret: Politikerne, landmandsbrødrene og naboerne. - Vi må forsøge at finde en positiv løsning, inden den nye svinestald bliver bygget. Når først stalden står der, er det jo svært at gøre noget. Se bare på Bilka i Horsens. Det står der endnu, selv om det er ulovligt opført, påpeger Bjarne Laustsen. Den kommende svinestald er ikke ulovlig. Brødrene har en tilladelse til byggeriet, og tilladelsen er lige efter bogen. Det har Naturklagenævnet fastslået efter to naboklager. Det er med andre ord landmandsbrødrene, der har fat i den lange ende. - Jeg kan da godt forstå at brødrene holder fast i at de har lov til det her, men var det mig, ville jeg have tilbudt at købe Astrid Mølbaks hus. Men HUN synes jo ikke de skal komme og bestemme, hvornår hun skal flytte, siger Bjarne Laustsen. Tre løsninger Han skitserer tre løsningsmodeller, som både tager hensyn til naboerne, turisterne og brødrene: [ Man kan placere den nye stald med tilhørende gyllebeholder et andet sted på ejendommen - længere væk fra naboerne. [ Man kan udlægge ejendommen til sommerhusområde. Det vil give brødrene en indtjening, der gør at de kan købe en anden ejendom. [ Man kan lade helt være med at bygge på ejendommen og i stedet flytte produktionen til brødrenes anden gård i området. Om de tre løsningsmodeller er mulige ud fra de gældende regler, er mere tvivlsomt. - Jeg vil gerne prøve at spørge mine folk og statens miljøcenter om man kan få en dispensation uden at skulle starte sagen forfra. Men hvis man begynder at flytte rundt på noget i forhold til tilladelsen, er det 99,9 procent sikkert, at bygherren skal i gang med en ny miljøtilladelse, beklager Per Harfeld. Siden Hirtshals Kommune gav brødrene tilladelse til at bygge den nye stald, er der kommet nye regler på området. I dag skal der være mindst 300 meter til nærmeste nabo, hvor 100 meter altså tidligere var nok. De nye regler gør ikke sagen mindre kompliceret. - Jeg kan godt se problemet i at de kan bygge kun 100 meter fra naboen. Men der er ingen tvivl om at landmændene har tilladelsen i hånden og at den er fuldstændig lovlig. Vi kan ikke stille nye krav til bygherren, når han har en helt legal tilladelse efter de gamle regler. Jeg har da endnu ikke hørt om tilfælde, hvor man har skruet lovgivningen baglæns, siger Per Harfeld. - Vi vil prøve at kigge på, om vi med den gamle lov i den ene hånd og den nye lov i den anden kan give en dispensation. Jeg har svært ved at se at det kan lade sig gøre, men ER der muligheder, må vi tage en forhandling med bygherren, lover Per Harfeld.