Socialforhold

Leder må sagsbehandle for at nå det hele

LØKKEN-VRÅ:Medarbejderne på sygedagpengeområdet i Løkken-Vrå Kommune er under hårdt pres, og sagerne har hobet sig så meget op, at kommunen nu er nødt til at gøre noget ved det. Det der belaster medarbejderne mest er de ophobede førtidspensionssager, som bliver ældre og ældre. I alt ligger der 34 sager. Problemerne skyldes hverken at der er blevet flere sager eller færre medarbejdere. - Vi har haft nogle personaleudskiftninger og har bl.a. manglet en afdelingsleder i perioder, og det har givet denne ophobning af sager. Medarbejderne har prøvet at rette op på et gammelt efterslæb på sygedagpengeområdet, og så et det gået galt på pensionssagerne, oplyser socialudvalgets formand, Henning Jensen (S). - Nu laver vi lidt omrokeringer, sådan at nogle ikke-forbrugte timer konverteres til sekretærtimer, så vi kan få bund i sagerne. I øjeblikket er der fuld bemanding i afdelingen, og når de så får de ekstra timer, skulle de alt andet lige kunne få bugt med efterslæbet. Det må man i hvert fald håbe, men det er jo et ustabilt område. Man kan ikke planlægge sagerne - de kommer, når de kommer, siger Henning Jensen. Det kan ikke lade sig gøre for en kortere periode at ansætte en kvalificeret sagsbehandler. Derfor har afdelingslederen påtaget sig at sagsbehandle, mens de ikke-forbrugte timer bruges til ekstra sekretærbistand i perioden fra 1. april til 30. juni. Mens afdelingslederen går i lag med "puklen", skal sagsbehandlerne på dagpengeområdet alene tager de sager, som kommer fremover, sådan at de får en "normal" arbejdsbelastning. Desuden forsøger medarbejderne at forbedre sagsgangene, så arbejdet kommer til at glide lettere.