Leder-mangel i Hobro IK

Klubben vil forsøge at løse problemet

HOBRO:Hobro IK's hovedgeneralforsamling i klubhuset på Hobro Stadion blev en yderst tam affære for de godt 30 fremmødte. Der var ikke sprængstof af nogen art hverken i formandsberetningerne eller i hovedforeningens regnskab. Hovedformanden, vicekriminalinspektør Hans Mikkelsen, var ydermere fraværende på grund af sygdom, og i hans fravær blev hovedformandens beretning aflagt af Jørgen Gravesen fra fodboldbestyrelsen. Efterfølgende var der korte beretninger fra de tre sportslige afdelinger. Finn Munch Pedersen aflagde beretning fra bowlingafdelingen, Arvid Floor fra håndboldafdelingen og endelig delte Jørgen Graversen og Bøje Larsen fodboldafdelingens beretning mellem sig. Beretningerne var stort set enslydende, idet de alle tegnede en klub, som kører fornuftigt på stort set alle områder - både sportsligt og økonomisk. Et gennemgående negativt træk var der dog, at alle har meget svært ved at rekruttere nye ledere og bestyrelsesmedlemmer samt frivillige og ulønnede ungdomstrænere. Det er en problemsitlling, klubben vil forsøge at gøre noget ved. Hverken fodboldbestyrelsen eller håndboldbestyrelsen er fuldtallige endnu, og håndboldafdelingen er endda i den situation, at den skal have en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 4. marts, hvor det eneste punkt på dagsordenen er valg af to nye medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. Regnskabet for HIK's hovedforening er ikke nogen større sag, idet hovedforeningens vigtigste opgave er at drive klubhuset på stadion og at modtage og fordele penge fra klubbens støtteforeninger. HIK har således modtaget i alt 150.000 kr. i tilskud fra HIK's Venner, HIK-fonden og fra AMBU-dagene. Alle disse penge er efterfølgende kanaliseret ud til de sportslige afdelinger. Hovedforeningen gav på trods af det et driftsoverskud på små 5000 kr. Der var ingen valg på generalforsamlingen,