Skolevæsen

Leder tror på kontrakt

Flere elever og opgaver får medarbejderne til at advare

STØVRING:- Jeg vil hellere være blandt de første og være med til at udforme kontrakten, end blandt de sidste og så overtage de andres, fastslår skoleinspektør Arne Kristoffersen, som på vegne af Bavnebakkeskolen fredag skrev under på en kontrakt med kommunen om kontraktstyring på trods af, at samtlige medarbejdergrupper på den største skole i Støvring frarådede det i skolens samarbejdsudvalg. Medarbejderne frygter, at skolens bevillinger ikke står mål med de mange opgaver, skolen har fået efterhånden. Antallet af elever er således de sidste tre år steget 20 procent. Skolen har fået 10. klasserne og er blevet overbygningsskole for Øster Hornum skole. Dertil kommer, at antallet af børn i skolefritidsordningen stiger 50 procent til august. Arne Kristoffersen forstår godt medarbejdernes betænkeligheder og frygten for, at skolens budgetter ikke kan holde. En frygt der også havde bredt sig til skolebestyrelsen. - Men jeg siger, at det skal vi nok få til at gå rundt, fortsætter Arne Kristoffersen. Og det stoler skolebestyrelsen på. Kontraktstyringen indebærer blandt andet, at skolen selv har ansvar for overskud og underskud. Er der overskud på lønkontoen, kan skolen i fremtiden bruge midlerne til indkøb af skolebøger eller andet. Og omvendt. - Jeg går ind for princippet i kontraktstyring, fortsætter skoleinspektøren, og jeg har svært ved at sige nej til ny udfordringer, medgiver han videre. Jeg er også blevet overbevist om, at der vil komme en regulering af ledelsestiden i år 2004. Ikke bare fordi skolen har fået flere opgaver, men også fordi kontraktstyringen både giver mere arbejde og større ansvar. Ved højtideligheden fredag på rådhuset i Støvring, hvor antallet af kontraktområder i kommunen blev udvidet fra sidste år fem til i år foreløbig 5, gav Arne Kristoffersen udtryk for medarbejdernes betænkeligheder ved kontraktstyringen. - Det mener jeg, at jeg skyldte medarbejderne, for det er sådan set mig, som har taget beslutningen på skolens vegne om at underskrive kontrakten. Jeg mener ikke, at vi skal vente, fastslår skoleinspektøren.