EMNER

Ledere: det var chikane

NORDJYLLAND:Allerede ved det første møde med medarbejdere på Nordjyllands Amt gik det galt. Ifølge de to ledere af opholdsstederne, Ole Madsen, Em Gl. Skole, og Brian Ingvardtsen, Enggården, tog det ene ord det andet, og siden da har der ikke været forståelse og overensstemmelse mellem parterne: - Det var helt hen i vejret. De forstod intet, forklarer Ole Madsen. - De var grove, siger Brian Ingvardtsen. Begge har et ønske for fremtiden: - Vi vil renses for de uhyrlige anklager om rod i regnskaberne, at vi scorer kassen, og at vi ikke har spurgt amtet om ejendomshandler og overførsel af beboere mellem forskellige steder, siger de begge. Om rod i regnskaberne siger de: - Det er der slet ikke tale om. Told og skat har godkendt regnskabet for 2002. Der var tale om, at amtet forlangte at vi skulle opstille regnskabet på en anden måde og ud fra andre principper. Det kunne vi ikke se nogen mening i, forklarer de. - Told og skat har ikke fundet rod i noget, understreger de. Hvad angår deres løn erkender de begge, at den ligger over amtets niveau for, hvad en leder på et privat opholdssted må tjene. - Men vi er blevet lønnet efter arbejdstimer, forklarer de begge. - Vi står til rådighed 24 timer i døgnet, har arbejdet fra tidlig morgen til langt ud på aftenen og har arbejdet langt langt over de 37 timer om ugen. Det skal vi da ikke gøre gratis, mener lederne. Ole Madsen oplyser, at hans løn har været på 60.000-70.000 kroner pr. måned. - Jeg er disponibel alle dage om året, lyder det. Brian Ingvardtsen har ikke lyst til at oplyse offentligheden om, hvor meget han tjener. - Men jeg har arbejdet for pengene, siger han. De erkender dog, at det er endt i en sag med mudderkastning og derfor har de kastet håndklædet i ringen. De forlader deres stillinger som ledere for at give begge opholdssteder en chance for at overleve. - Men hvorfor har amtet ikke meldt os til politiet, hvis det stod så galt til, som amtet siger. Det kunne de bare gøre, siger Ole Madsen og giver et eksempel på, hvordan han føler han er blevet behandlet: - Jeg spurgte telefonisk i amtet, om det var i orden jeg flyttede nogle beboere til et andet hus. Og om jeg skulle gøre andet i sagen end at spørge. Der blev sagt, at det var i orden, og jeg ikke skulle foretage mig andet. - Siden blev jeg beskyldt for, at der ikke var orden i sagerne. Begge ledere giver et andet eksempel: - Vores beboere har været vant til at få en slags arbejdsløn/lommepenge, så de føler sig værdsat for den indsats de gør. Men det ville amtet stoppe. Det synes vi er helt hen i vejret, og vi synes i det mindste, at man kunne tale om en overgangsordning, forsvarer lederne sig med. Begge mener de, at amtet på intet tidspunkt har været lydhør over for de faglige indvendinger som de to ledere er kommet med. - Vi skulle bare makke ret, forklarer de. - Vi er jo ikke en amtslig institution, men et privat opholdssted. Det ene krav blev efterfulgt af det andet. Det har været chikane, siger Ole Madsen.

Forsiden