Ledere føler sig presset på efterløn

Rystende, siger lokal formand for lederne om, hvad han kalder en tilbagetrækningskultur

AALBORG:En skadelig tilbagetrækningskultur! Sådan betegner Steen Knørr, formand for Lederne Aalborg - Hobro, der er underafdeling af Ledernes Hovedorganisation i Hobro og Aalborg, den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. - En del af vores medlemmer på 60 og 61 år trækker sig ikke frivilligt tilbage, men tvinges som arbejdsløse til at gå på efterløn. Det er rystende, at et land som Danmark ikke har brug for lederskikkelser, der har rundet 60. Alt for mange arbejdspladser har skabt en tilbagetrækningskultur, som er skadelig for både dem, det går ud over og for samfundet som helhed, sagde Steen Knørr, der på afdelingens årsmøde havde dette budskab til arbejdsgiverne: - I skal sadle om. Den går ikke længere. Danmark er på vej ind i en epoke med færre hænder på arbejdsmarkedet og med flere, der skal forsørges af det offentlige. Selv sidder Ledernes Hovedorganisation ifølge Knøhr ikke med hænderne i skødet. - Vi har gjort regeringen opmærksom på, at titusinder vil blive længere på arbejdsmarkedet, hvis man gør efterlønnen mere fleksibel, så man kan få den senere end i dag. I dag afgør fødselsdatoen, om man har ret til efterløn, men de stive regler må laves om, så færre allerede stopper på arbejdsmarkedet som 62-årige, sagde Knørr, der betegnede det som CPR-tyranniet- Alle, der har lyst og kræfter til at blive på jobbet, indtil de er 65 eller for den sags skyld 71 år, skal også have mulighed for at gå på efterløn til den tid. Det vil være godt for den enkelte, og det vil være godt for Danmark, fastslog Steen Knørr.I relation til ledighed kunne formanden også fortælle om et nyt tilbud til medlemmerne, som indebærer, at de fra 1. april får mulighed for at tegne en tillægsforsikring.- I snit tjener vores medlemmer godt 40.000 kr., men højeste dagpengesats er på bare 13.500 kr. Det er jo tal, der står og råber til hinanden, konstaterede Knørr, der forudså en betydelig interesse for en forsikring, der gør det muligt for medlemmer at få op til 30.000 kroner om måneden oven i dagpengene. Dog højst 80 procent af den hidtidige lønindtægt og maksimalt i 12 måneder. I forlængelse af dagpengeproblematikken kunne formanden fortælle om et år med mange ubehagelige fyringssager. - Ikke færre end 199 ledere her fra amtet blev i 2003 fyret på en så ubehagelig måde, at de måtte bede om juridisk hjælp. - Nogle virksomheder tror stadig, at de kan hoppe over, hvor gærdet er lavest og fyre hurtigt og smertefrit. Men en forkert håndteret fyring går ikke kun ud over den involverede. Det smitter af på hele virksomheden i form af dårlig stemning hos de tilbageværende. Dertil kan det nemt koste en arbejdsgiver et par hundrede tusind ekstra i godtgørelse til et af vores medlemmer, sagde formanden, der så den udvikling som et udtryk for, at det ikke gik så godt for erhvervslivet i 2003.