Aalborg

Ledere hjælper hinanden

At være leder kan være en ensom post med få at spørge til råds. Stadig flere får luft og gode råd i erfa-grupper, hvor de kan møde ligestillede fra andre virksomheder

AALBORG:Ledere finder i stigende grad sammen på tværs af virksomheder, når de savner nogle af sparre med. Især mellemledere bruger de såkaldte erfa-grupper, for blandt denne type ledere står mange uden en egentlig lederuddannelse i ryggen, når de bliver kastet ud i at skulle koordinere en afdeling. Samtidig synes nogle, at det er pinligt at spørge kollegerne til råds, når man har påtaget sig et ansvar og gerne vil vise, at man har tjek på situationen. Christian Waldstrøm, adjunkt på Handelshøjskolen i Århus, har forsket i netværk, og han oplever en stigende interesse for erfa-grupper blandt ledere. - Vi har set en stigning i antallet af grupper over de seneste år. Det skyldes, at de giver lederne nogle trygge rammer, hvor de også kan tale om de enkelte medarbejdere. For eksempel kan det handle om, hvad man gør ved en ansat, som drikker, og i en erfa-gruppe er det okay at spørge om den slags, siger Christian Waldstrøm. Han påpeger, at lederne er blevet mere kræsne med årene, netop på grund af det voksende udbud af grupper. Derfor er det vigtigt, at der er et udbytte at komme hjem med, så det ikke bare bliver en diskussionsklub. Lederne skal kunne drage nytte af hinanden til andet og mere end et mødes hver anden måned. - Når folk bliver knyttet sammen på den måde, vil de ofte begynde at bruge hinanden uden for gruppemøderne. Og så begynder det at ligne et netværk, der kan bruges aktivt og mere selektivt, understreger han. Ifølge en undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation (LH), mødes hver tredje leder i Danmark i netværk uden for arbejdspladsen for at tale om lederrollens udfordringer med ligestillede. Dermed er deltagelse i erfa-grupper en af de mest foretrukne læringsformer for ledere.