Ledere lærer at tackle langtidssygdom

Hver sjette langtidssyge i Brovst er kommunalt ansat - nu uddannes lederne til at bruge kommunens sygdomspolitik

Arbejdspladser 12. september 2002 08:00

BROVST: Det fælleskommunale koordinationsudvalg har bevilget 80.000 kroner til implementering af Brovst Kommunes sygdomspolitik over for sine egne ansatte. Det fine ord implementering dækker over, at de kommunale ledere skal lære at bruge kommunens allerede vedtagne sygdomspolitik over for langtidssyge. Brovst Kommune tegner sig for en sjettedel af de i alt cirka 100 langtidssyge, som modtager sygedagpenge, og derfor har man en sygdomspolitik, som handler dels om omsorg, dels om kontrol, fortæller socialchef Chr. Degn. Efter kort tids sygefravær skal den daglige leder kontakte den syge medarbejder med henblik på enten at hjælpe vedkommende tilbage på arbejdspladsen, eller, hvis der er grund til bekymring for vedkommende, tage hånd om ham eller hende. Det er den fremgangsmåde, lederne skal undervises i at anvende, dels via møder på arbejdspladsen, dels via opfølgningssamtaler. Koordinationsudvalget, der er fælles for de fem Jammerbugtkommuner, har et budget for 2002 på 1,4 mio.kr., bevilget af Beskæftigelsesministeriet. Formålet med koordinationsudvalget er at øge beskæftigelsen samt samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...